Barsel

Barsel

Du har som tandlæge ret til orlov i forbindelse med barsel og adoption. Under en del af orloven modtager du løn eller dagpenge.

Reglerne på siden her gælder for dig, der er blevet forælder til et barn født eller modtaget efter 1. august 2022. Er du eller din partner gravid vil der formentlig ret hurtigt melde sig nogle spørgsmål om barsel, regler og rettigheder.

Der er tre faser i et barselsforløb:

  • Graviditetsorlov inden fødslen,
  • Barselsorlov de første 10 uger efter fødslen, og
  • Yderligere orlov fra den 11 uge og frem

I skal som forældre planlægge barslen – dvs. hvem der er hjemme med barnet og hvornår. Der er visse frister, I skal være opmærksomme på. Du finder en oversigt over frister som et selvstændigt punkt i højre side af skærmen.

Særligt omkring trillingefødsler:
Hvis I har fået tre eller flere børn ved samme fødsel, har I ret til 26 ugers ekstra fravær med barselsdagpenge, som I kan fordele imellem jer. I skal holde fraværet inden for de første 18 måneder efter fødslen. Dette gælder dog kun børn født den 1. januar 2023 eller senere.