TR-gruppen

Tillidsvalgte TR-gruppen

ATO’s TR-gruppe

ATO’s TR-gruppe består af tre tillidsrepræsentanter.

TR-gruppen konstituerer sig selv, og det tilstræbes, at formanden også er medlem af Forhandlingsudvalget (FHU).

TR-gruppen er en arbejdsgruppe under FHU.

Der afholdes fire til seks møder om året. Det ene møde afholdes sammen med FHU.

TR-gruppen varetager følgende opgaver:

  • Velkomstbrev til alle nye tillidsrepræsentanter.
  • TR-uddannelse.
  • Afholdelse af Introkursus for alle nye tillidsrepræsentanter.
  • Afholdelse af en årlig konference vedrørende særlige, aktuelle emner.
  • Afholdelse af lønforhandlingskurser efter behov.
  • Formidling og prioritering af deltagelse i AC-kurser.
  • Udsendelse af TR-post fra ATO centralt med udvalgte nyheder.
  • Kommunikation til tillidsrepræsentanterne.
  • Opdatering af hjemmeside.
  • Udarbejdelse af rekrutteringsmateriale til tillidsrepræsentanterne til brug for hvervning af medlemmer.​