Vilkår

Tillidsvalgte Vilkår

Vilkår for tillidsrepræsentanter

Reglerne om tillidsrepræsentantens vilkår handler først og fremmest om, at tillidsrepræsentanten skal have den nødvendige og tilstrækkelige tid til at varetage hvervet.

TR-reglerne siger ikke noget om, hvorvidt den nødvendige og tilstrækkelige tid svarer til fx 1 time, 2 timer eller 8 timer om ugen. Vurderingen af, hvad der er nødvendig og tilstrækkelig tid, sker i en løbende dialog mellem dig og din leder.  

Vurderingen skal tage højde for:

  • Arbejdspladsens størrelse og sammensætning.
  • Omfanget af tillidsrepræsentantens opgaver, antal tillidsposter og udvalgsposter.

Tillidsrepræsentantens muligheder for både at udføre sit hverv og sit almindelige arbejde i arbejdstiden bør respekteres. Det skal derfor evt. afklares hvilke arbejdsopgaver, tillidsrepræsentanten ikke længere skal varetage. 

Får du ikke den nødvendige tid til TR-opgaverne, skal du kontakte forhandlingskonsulent Betina Kinnberg (bk@ato.dk)

I højre side kan du læse mere om de vilkår, du som tillidsrepræsentant har for at kunne udføre dit hverv.