Vilkår

Tillidsvalgte Vilkår

Vilkår for tillidsrepræsentanter

Reglerne om tillidsrepræsentantens vilkår handler først og fremmest om, at tillidsrepræsentanten skal have den nødvendige og tilstrækkelige tid til at varetage hvervet.

TR-reglerne siger ikke noget om, hvorvidt den nødvendige og tilstrækkelige tid svarer til fx en time, to timer eller otte timer om ugen. Vurderingen af, hvad der er nødvendig og tilstrækkelig tid, sker i en løbende dialog mellem dig og din leder.  

Vurderingen skal tage højde for:

  • Arbejdspladsens størrelse og sammensætning.
  • Omfanget af tillidsrepræsentantens opgaver, antal tillidsposter og udvalgsposter.

Tillidsrepræsentantens muligheder for både at udføre sit hverv og sit almindelige arbejde i arbejdstiden bør respekteres. Det skal derfor evt. afklares hvilke arbejdsopgaver, tillidsrepræsentanten ikke længere skal varetage. 

Får du ikke den nødvendige tid til TR-opgaverne, skal du kontakte forhandlingskonsulent Betina Kinnberg (bk@ato.dk)

I højre side kan du læse mere om de vilkår, du som tillidsrepræsentant har for at kunne udføre dit hverv.