23 august, 2023

Højesteretsdom giver tandplejer ret til fuld provision under coronahjemsendelse