Kommunalt ansat

Kommunalt ansat

Ansættelse i den kommunale sektor

Som kommunalt ansat er du sikret en basisløn, men der skal ved enhver ansættelse ske en vurdering af, om der i henhold til overenskomsten vil være mulighed for at forhandle funktionstillæg og/eller kvalifikationstillæg. ATO anbefaler, at du ikke siger din stilling op, før der er forhandlet løn.

Denne vurdering foretages sammen med den lokale tillidsrepræsentant, ligesom det er tillidsrepræsentanten, der forhandler eventuelle tillæg. Vedrørende lønforhandling skal du således henvende dig til denne.

Tillidsrepræsentanten kan du måske allerede have mødt i forbindelse med ansættelsen, da TR ofte sidder med i ansættelsesudvalget. Er der ingen lokal TR, skal du henvende dig til ATO’s sekretariat. Læs mere om forhandlingsforhold.

Ansættelsen vil være på overenskomst eller som tjenestemand. Ansættelse kan være som vikar/tidsbegrænset, på deltid eller på åremål og der skal udstedes et ansættelsesbrev.

Inden for det offentlige arbejdsmarked er hovedreglen den, at alle stillinger skal opslås offentligt. Opslag vil kunne udelades ved kortvarige vikariater, eller hvor der er tale om jobtilbud eller lignende.

Ved ansættelsessamtalen vil I måske komme ind på spørgsmålet om løn, men det er ikke muligt at forhandle løn ved ansættelsessamtalen.

Hvis du som tjenestemand ansættes i en OK-dækket stilling, kan det fortsat forhandles med din nye arbejdsgiver at du ansættes på tjenestemandsvilkår.