Samtykketekst til kurser

Samtykketekst til kurser

Når du tilmelder dig til et kursus hos ATO, cvr nummer 55189412, indgår du en aftale med os om en række ydelser og services, som vi skal levere til dig.

Dit kursus
Vi arbejder for at give dig den bedst mulige oplevelse og det størst mulige udbytte af kurset både fagligt og socialt. Det gør vi ved at sørge for at informere dig om kurset forud for kursets afholdelse, ligesom vi arbejder for at give dig de bedst mulige forudsætninger for fagligt udbytte og netværksdannelse.

For så vidt angår den praktiske afvikling af kurset, så planlægger og koordinerer vi alt det praktiske ud fra de informationer, som du har givet os. Vi planlægger og koordinerer med underviserne på kurset, og vi laver undersøgelser, faglig research og analysearbejde for at målrette kursets indhold bedst muligt til deltagerne.

Sådan gør vi
Vi skriver til dig løbende om eventuelle praktisk relevante forhold, vi sender dig kursusmateriale, deltagerlister, som du også står på, og kursusbeviser, og vi taler med dig i telefonen og pr. e-mail, hvis du har særlige ønsker eller behov. På samme måde sørger vi for at kommunikere med underviserne på kurset, vi koordinerer med kursusstedet om de praktiske behov, din arbejdsplads, hvis det har relevans i forhold til afregning, og med myndigheder og andre relevante parter, når der er behov for det. Sidst men ikke mindst, så kan vi også bruge de personoplysninger, vi får om dig, til analyse og statistik.

Vi tilbyder dig også at gøre brug af en online service, hvor kursusmateriale mm. bliver gjort tilgængeligt, og hvor de praktiske oplysninger omkring kurset bliver tilgængeliggjort], og [at modtage vores kursuskatalog og vores nyhedsbrev, som indeholder faglig relevante nyheder og tilbud]. Det er ikke nødvendigt for din kursusdeltagelse, at du modtager vores kursuskataloger eller vores nyhedsbrev, men vi vil meget gerne kunne informere dig om tilbud og nyheder løbende ved at sende dig e-mails.

Hvordan behandler vi dine data?
For at vi kan tilbyde dig at deltage på kurset, er det nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger. Vi behandler oplysninger ved at indsamle, systematisere, opbevare, bruge, gemme, slette, overføre og videregive de oplysninger, vi har om dig, i en periode på minimum fem år efter kurset er afholdt.

Er det sikkert?
De oplysninger, som du giver os, sørger vi for at opbevare sikkert og fortroligt. Rent teknisk sørger vi for altid at bruge databehandlere [indenfor EU], som vi har sikret os har den samme sikkerhed omkring dine oplysninger, som vi har, og internt organisatorisk hos os har vi fokus på at uddanne og undervise hinanden i at sørge for en høj datasikkerhed. Når det er hensigtsmæssigt, sørger vi for at kryptere, pseudonymisere eller anonymisere dine oplysninger.

Vi vil til enhver tid sikre, at vi overholder den gældende persondatalovgivning samt markedsføringslovens regler.

Har du spørgsmål?
Hvis du har nogle spørgsmål til vores behandling af dine personlige oplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på info@ato.dk

Her kan du også rette henvendelse til, hvis du vil have indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, hvis du vil have rettet oplysninger om dig, som du ikke mener er korrekte, hvis du gerne vil have dine oplysninger slettet, eller hvis du vil trække et eller flere af dine samtykker tilbage.

Du skal være opmærksom på, at vores behandling af visse af dine personoplysninger er nødvendige for, at du kan deltage i kurset hos os og for, at vi kan give dig den fornødne information i form af praktiske ændringer og eventuelle kursusbeviser eller anden bistand.

Det betyder, at hvis du tilbagetager dit samtykket til vores behandling af de nødvendige personoplysninger, så kan du ikke deltage i kurser hos ATO.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, så kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde her: Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk