25. apr. 2024

Sundhedsministeriet foreslår, at Tandskadeerstatningen bliver flyttet til Patienterstatningen