Vågen sedation 2023

Vågen sedation 2023
Kom på kursus i vågen sedation hos ATO 2023

Kursus i vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge.

Inden du deltager på kurset forventes det, at du har orienteret dig i vores procedurebeskrivelse.

Se programmet her