Procedurebeskrivelse

Fag Procedurebeskrivelse

Procedurebeskrivelse af vågen sedation med Midazolam og Triazolam i forbindelse med tandbehandling af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer

Sundhedsstyrelsen blev i begyndelsen af 2010’erne opmærksom på et stort forbrug af benzodiazepiner til børn og unge. Sundhedsstyrelsen foretog en systematisk gennemgang af alle de områder, hvor disse lægemidler blev anvendt.

Dett galdt også anvendelsen af benzodiazepiner til vågen sedation i forbindelse med tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge.

Sundhedsstyrelsen valgte at tydeliggøre tandlægers ansvar i henhold til autorisationslovens § 17 om at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i forhold til proceduren vågen sedation. Tydeliggørelsen skete i Vejledning om vågen sedation af børn og unge med væsentlige kooperationsproblemer i forbindelse med tandbehandling, men beklageligvis indeholdt tydeliggørelsen alene en meget generel og overordnet beskrivelse og ikke en direkte henvisning til, hvilke lægemidler m.v., der kunne anvendes , dosering heraf m.v..

ATO’s Hovedbestyrelse besluttede på grundlag af denne vejledning at foretage en beskrivelse af den procedure, der gennem en årrække havde været anvendt i mange kommunale tandplejer ved brug af midazolam og triazolam, således at grundlaget for normen for sædvanlig faglig standard for vågen sedation ved tandbehandling af kooperationsvanskelige børn og unge var beskrevet.