Tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge

Studerende Nyuddannet tandlæge Tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge

Tilladelse til selvstændigt virke

Efter at have gennemført den femårige kandidatuddannelsen på enten Aarhus eller Københavns Tandlægeskole har du automatisk autorisation som tandlæge. Derudover består uddannelsen af et års ansættelse (minimum 1440 timer) som tandlæge under vingerne af både en kommunal og privat praktiserende tandlæge – for at opnå tilladelse til selvstændigt virke.

Herefter kan du søge om tilladelse til selvstændigt virke (du betaler et gebyr).

Formålet med denne etårige praktiske oplæring er at opnå rutine og klinisk erfaring. Det gør dig egnet til at arbejde selvstændigt. I perioden skal du arbejde med både børne- og ungetandpleje og voksentandpleje. Mindst tre måneder af den samlede periode, svarende til 360 arbejdstimer skal ske i hver sektor.

Hvordan er reglerne – må man for eksempel stå alene på klinikken, når man ikke har tilladelse til selvstændigt virke?

Vi har spurgt Sundhedsstyrelsen:

“I henhold til Lov om autorisation om af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (LBK nr. 877 af 4. august 2011) § 48 stk. 1 meddeler Sundhedsstyrelsen tilladelse til selvstændigt virke til den tandlæge, der i et år har virket i en underordnet stilling hos en tandlæge med tilladelse til selvstændigt virke. I samme § stk. 3 er det anført, at en tandlæge som ikke har selvstændigt virke kan arbejde i en underordnet stilling på en klinik under en tandlæge med tilladelse til selvstændigt virke.

Videre i Bekendtgørelsen om tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge (BEK nr. 427 af 9. maj 2011) § 1 stk. 1 fremgår det, at tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge opnås ved at gennemføre en praktisk oplæring hos en tandlæge med tilladelse til selvstændigt virke. Af samme § stk. 2 fremgår, at formålet med oplæringen er, at tandlægen under opsyn og vejledning af en erfaren tandlæge skal opnå rutine og klinisk erfaring, der gør tandlægen egnet til selv at virke selvstændigt som tandlæge.

Dette indebærer efter Sundhedsstyrelsens opfattelse, at den superviserende tandlæge med ret til selvstændigt virke skal være knyttet til behandlingsstedet på en sådan måde, at vedkommende har den nødvendige indflydelse på behandlingen. Det er derfor en forudsætning, at den superviserende tandlæge har sin faste gang på behandlingsstedet, både for at kunne observere, hvordan oplæringen i det hele taget forløber og for at kunne følge op på fejl og uforudsete hændelser samt træffe fornødne foranstaltninger for at sikre sig herimod. Styrelsen har ikke en konkret grænse for hvor meget den superviserende tandlæge skal være til stede, men er af den opfattelse, at der kræves tilstedeværelse i størstedelen af tandlægen uden tilladelse til selvstændigt virkes arbejdsuge.”
Karen Geismar, tandlæge og ph.d, Sundhedsstyrelsen

Du finder bekendtgørelsen i Retsinformation om tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge her.

Gode råd når du skal have tilladelse til selvstændigt virke

  • Vær sikker på, at din ansættelse er lang nok til, at du optjener dine point.
  • Vær indstillet på at skulle køre længere efter stillingerne, og at mange vil være vikariater.
  • Hold dig til ilden, hvis du har en god kemi med en klinik.
  • Det kan være hårdt at arbejde i begge sektorer samtidig, men det giver en unik mulighed for at få et overblik over hele området.
  • Flyt dig efter jobbet. Afstanden må ikke være en hæmsko, og udover det skal du tænke på, at jobbet ikke behøver at være for evigt.
  • Mange kommunale stillinger bliver lagt ud på andre jobsites, søg for eksempel på Google.
  • Brug dit netværk, både når det angår job søgning/valg og sparring i hverdagen.
  • Skal du arbejde privat er det en god ide at få styr på overenskomsten, så bliver de første par uger mindre stressende