Tillidsrepræsentantgruppen

Om ATO Udvalg Tillidsrepræsentantgruppen

TR-gruppen er en arbejdsgruppe under forhandlingsudvalget. Gruppens overordnede målsætning er, i samarbejde med forhandlingsudvalget, at varetage tillidsrepræsentanters og talsmænds interesser, og at udvikle området via uddannelse og information.

Gruppens medlemmer er:
Susanne Sort Larsen
Lise Rojek
Charlotte Panteli

Betina Kinnberg
Sekretær for TR-gruppen
E-mail: bk@ato.dk

Læs mere om TR-gruppen her