Nyuddannet

Medlemskab Nyuddannet
kontingent beløb ATO

Er du nyuddannet?

Når du er studerende er medlemskab af ATO gratis.
Fra dag ét på studiet kan du blive gratis medlem hos ATO, du skal bare melde dig ind. Det gratis medlemskab gælder under hele uddannelsen og til et år efter at du er blevet cand. odont. Herefter betaler du medlemskontingent som beskrevet nedenfor:

• 1. år er du kontingentfri og betaler 0 kr.

• 2. år: Du betaler 50 % af kontingentet, altså kun 1379 kr. i kontingent i kvartalet.

• 3. år: Du betaler 75 % af kontingentet, altså kun 2068 kr. i kontingent i kvartalet.

• 4. og følgende år betaler du 100 % kontingent, altså 2757 kr. i kvartalet.