Nyuddannet

Medlemskab Nyuddannet
kontingent beløb ATO

Er du nyuddannet?

Når du er studerende er medlemskab af ATO gratis.
Fra dag ét på studiet kan du blive gratis medlem hos ATO, du skal bare melde dig ind. Det gratis medlemsskab gælder under hele uddannelsen og til et år efter, at du bliver cand. odont. Herefter betaler du medlemskontingent som beskrevet nedenfor.

På generalforsamlingen i 2020 blev der vedtaget en kontingenttrappe for nye tandlæger. Den er gældende for alle, der er blevet tandlæger i 2020 og efterfølgende år, hvis du har været meldt ind i ATO allerede som tandlægestuderende dvs. inden du tog din sidste eksamen.

Det kræver dog, at du har været medlem mens du studerede, dvs. inden du tog din sidste eksamen. Derefter får du nedsat kontingent:

• 1. år er du kontingentfri og betaler 0 kr.

• 2. år: Du betaler 50 % af kontingentet, altså kun 1379 kr. i kontingent i kvartalet.

• 3. år: Du betaler 75 % af kontingentet, altså kun 2068 kr. i kontingent i kvartalet.

• 4. og følgende år betaler du 100 % kontingent, altså 2757 kr. i kvartalet.

Ordningen har ikke virkning for tandlæger uddannet før 2020.