Gruppeliv

 • ATO giver PFA meddelelse om, at du skal tilsluttes ordningen, når du optages som aktivt medlem.
  Hvis du optages som passivt eller tilsluttet medlem, skal du oplyse ATO om, at du ønsker at tilslutte dig ordningen. Herefter giver ATO beskeden videre til PFA.
 • PFA sender dig en police og beder dig om at udfylde en erhvervsevneerklæring, som kun skal besvares, hvis du kan svare bekræftende på de stillede spørgsmål om nedsat erhvervsevne.
  Hvis du skal besvare erhvervsevneerklæringen fordi du kan svare ja til et eller flere af de rejste spørgsmål, tager PFA stilling til om du kan præmiefritages
 • ATO opkræver og indbetaler forsikringspræmien sammen med kontingentet. Præmien er frem til udgangen af 2024 kr. 134 pr. kvartal

 • Hvis du melder dig ind i ATO, vil du blive omfattet af gruppelivsordningens dækning.
 • Erhvervsevneerklæringen anvendes alene til at vurdere om du kan få præmiefritagelse. Hvis du skal sætte et kryds i erhvervsevneerklæringen ved et af de rejste spørgsmål, vil der som udgangspunkt ikke kunne tilbydes præmiefritagelse, men alene dækning ved dødsfald.

En skattefri engangsudbetaling på kr. 500.000. (se dog nedenfor, hvis du er optaget før 1. januar 2023)

Du kan vælge at begunstige en modtager på mitpfa.dk Hvis du ikke begunstiger en modtager, vil udbetaling ske på følgende måde:

 • Udbetaling sker som udgangspunkt til ”nærmeste pårørende” og her forstås:
  Ægtefælle/registreret partner, dog ikke hvis I ved dødsfaldet er separeret eller skilt.
 • Hvis du ikke efterlader ægtefælle/registreret partner:
  Samlever i ægteskabslignende forhold, hvor ét af følgende gælder:
  a)Ved dødsfaldet bor I sammen og har boet sammen i to år inden dødsfaldet.
  b)Ved dødsfaldet bor I sammen og har, har haft eller venter barn sammen.
 • Hvis du heller ikke efterlader samlever i ægteskabslignende forhold:
  Livsarvinger (børn eller deres efterkommere).
  Hvis du heller ikke efterlader livsarvinger:
  Arvinger ifølge testamente
 • Hvis du heller ikke har oprettet testamente:
   Øvrige arvinger efter loven:
  a) Forældre og deres livsarvinger
  b) Bedsteforældre og deres børn
 • Er der ingen arvinger går udbetalingen til boet.

Forsikringen ophører, hvis du melder dig ud af ATO.

Forsikringen ophører, når du når pensionsalder, (67 år) også hvis du fortsætter med at arbejde efter dette tidspunkt.

Hvis du har modtaget besked fra PFA om, at din gruppelivsforsikring ændres fra den 1. januar 2023, betyder det, at du måske ikke får en højere dækning. I stedet vil du fortsætte med den dækning, der passer til din alder fra den tidligere ordning. Du kan se de præcise oplysninger om din forsikring ved at logge ind på mit PFA.

Hvis dækningen er fastholdt på det niveau den havde i den tidligere gruppelivsaftale, kan PFA efter en individuel vurdering tage stilling til, om du kan få forhøjelsen på forsikringsdækningen (500.000 kr.). Du kan rette henvendelse til PFA om dette på 70 12 50 00 og bede om afdelingen, der sidder med vurdering af helbredsoplysninger (Antagelse).

Yderligere oplysning fås hos:

PFA Pension
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø
Telefon 39 17 50 00