Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

ATO - en fagforening for tandlæger ​

ATO's sekretariat:
 
 
John Harting

Medlemsrådgivning i sager om løn- og ansættelsesvilkår, herunder forhandlingsbistand i medlemssager
Forhandling af kollektive overenskomster og aftaler. Sekretær for forhandlingsudvalget
Send mail til John: jh@ato.dk
 
 
 
 
Lars Holsaae 


Ledelse af ATO's sekretariat

Økonomistyring, personaleledelse
Fagpolitisk sparring
Sekretær for hovedbestyrelse og forretningsudvalg
Send mail til Lars: lh@ato.dk
 
 
 
Lene Juul Jensen
 
Medlemsregistrering.
Ind- og udbetalinger samt bogføring.
Kontingentopkrævning. Rejseafregning m.v. Budgetudformning og udformning af budgetopfølgninger. Udskrift og opsætning af lister fra medlemsdatabasen
Praktiske opgaver for ledelsen
Send mail til Lene Juul: ljj@ato.dk
 
 
 
 
 
Tove Hansen

Medlemsrådgivning om løn- og ansættelsesvilkår.
Journalisering af nye sager. Sekretær for TR-gruppen.
Koordinering af TR-kurser med videre.
Praktiske opgaver i relation til Forhandlingsudvalget.
Send mail til Tove: th@ato.dk
 
 
 


Ann-Louise Madvig Sigfredsson


Kursus- og salgskoordinator
Ansvarlig for kursusafholdelse, tilmelding, fakturering, KE-Point og kursusbeviser. Koordinator for KUV og AMG samt andre udvalg, som arrangerer kursus- og temadage. Sekretær for forskningskontoen. Ansvarlig for sponsoraftaler ved kursusafholdelse samt annoncesalg på tandlaegejob.dk, hjemmeside og nyhedsbrev. Ansvarlig for kommunikation til studerende og studenteraktiviteter.
Send en mail Ann-Louise: alm@ato.dk
 
Ea Nielsen 
 
 
 
Redaktør af nyhedsbrev og hjemmeside.
Udarbejdelse af artikler m.v. til intern kommunikation. 
Sekretær for det faglige redaktionsudvalg.
Send mail til Ea: en@ato.dk 
 
 
 
ATO
Peter Bangs Vej 30, 4.sal
2000 Frederiksberg
Tlf.: 33 14 00 65
 

Kontonummer: Lån & Spar Bank, 0400 4020 255 361
 
CVR-nr: 55 18 94 12
Sikker post sendes til sikkerpost@ato.dk

Vi har åbent på telefon 33 14 00 65 fra mandag til fredag fra kl. 09.00 – 15.00

Sekretariatet holder lukket søn- og helligdage samt:
1. maj
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
5. juni (Grundlovsdag)
24. og 31. december og hverdagene herimellem