Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

ATO - en fagforening for tandlæger ​

ATO's sekretariat:
 
 
John Harting

Medlemsrådgivning i sager om løn- og ansættelsesvilkår, herunder forhandlingsbistand i medlemssager
Forhandling af kollektive overenskomster og aftaler. Sekretær for forhandlingsudvalget
Send mail til John: jh@ato.dk
 
 
 
 
Lars Holsaae 


Ledelse af ATO's sekretariat

Økonomistyring, personaleledelse
Fagpolitisk sparring
Sekretær for hovedbestyrelse og forretningsudvalg
Send mail til Lars: lh@ato.dk
 
 
 
Lene Juul Jensen
 
Medlemsregistrering.
Ind- og udbetalinger samt bogføring.
Kontingentopkrævning. Rejseafregning m.v. Budgetudformning og udformning af budgetopfølgninger. Udskrift og opsætning af lister fra medlemsdatabasen
Praktiske opgaver for ledelsen
Send mail til Lene Juul: ljj@ato.dk
 
 
Lene Outzen Foghsgaard
på orlov frem til 1. februar 2019
 
Udarbejdelse af journalistiske artikler, kronikker m.v. til brug for ekstern
såvel som intern kommunikation. Ansvarlig for kommunikation til studerende
og studenteraktiviteter.
Send mail til Lene Outzen Foghsgaard: lof@ato.dk  
 
 
 
Tove Hansen

Medlemsrådgivning om løn- og ansættelsesvilkår.
Journalisering af nye sager. Sekretær for TR-gruppen.
Koordinering af TR-kurser med videre.
Praktiske opgaver i relation til Forhandlingsudvalget.
Send mail til Tove: th@ato.dk
 
 
 


Ann-Louise Madvig Sigfredsson


Kursus- og salgskoordinator
Ansvarlig for kursusafholdelse, tilmelding, fakturering, KE-Point og kursusbeviser. Koordinator for KUV og AMG samt andre udvalg, som arrangerer kursus- og temadage. Sekretær for forskningskontoen. Ansvarlig for sponsoraftaler ved kursusafholdelse samt annoncesalg på tandlaegejob.dk, hjemmeside og nyhedsbrev.
Send en mail Ann-Louise: alm@ato.dk
 
Ea Nielsen 
 
 
 
Redaktør af nyhedsbrev og hjemmeside.
Udarbejdelse af artikler m.v. til intern kommunikation.
Ansvarlig for kommunikation til studerende
og studenteraktiviteter. Sekretær for det faglige redaktionsudvalg.
Send mail til Ea: en@ato.dk 
 
 
 
ATO
Peter Bangs Vej 30, 4.sal
2000 Frederiksberg
Tlf.: 33 14 00 65
 

Kontonummer: Lån & Spar Bank, 0400 4020 255 361
 
CVR-nr: 55 18 94 12
Sikker post sendes til sikkerpost@ato.dk

Vi har åbent på telefon 33 14 00 65 fra mandag til fredag fra kl. 09.00 – 15.00

Sekretariatet holder lukket søn- og helligdage samt:
1. maj
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
5. juni (Grundlovsdag)
24. og 31. december og hverdagene herimellem