Ansatte i ATO

Om ATO Ansatte i ATO
Michael Jacobsen
Direktør, ledelse af ATO’s sekretariat.
Økonomistyring, personaleledelse og fagpolitisk sparring.
Medlemsrådgivning i sager om løn- og ansættelsesvilkår.
Sekretær for hovedbestyrelse og forretningsudvalg.
Send e-mail til Michael: mj@ato.dk
Ole Højbo Andersen
Juridisk konsulent.
Medlemsrådgivning og forhandling på det private ansættelsesområde og ledere på det kommunale område. ​
Send e-mail til Ole: oha@ato.dk
Betina Kinnberg
Forhandlingskonsulent.
Medlemsrådgivning om løn- og ansættelsesvilkår.
Sekretær for TR-gruppen.
Medlemsrekruttering.
Koordinering af TR-kurser med videre.
Ansvarlig for kommunikation til studerende og studenteraktiviteter.
Send e-mail til Betina: bk@ato.dk
Ann-Louise Madvig Sigfredsson
Kursus- og salgskoordinator.
Ansvarlig for kursusafholdelse, tilmelding, fakturering.
Koordinator for KUV og AMG samt andre udvalg, som arrangerer kursus- og temadage.
Sekretær for forskningskontoen.
Ansvarlig for sponsoraftaler ved kursusafholdelse samt annoncesalg på tandlaegejob.dk, hjemmeside og nyhedsbrev.
Send e-mail Ann-Louise: alm@ato.dk
Ea Nielsen
Kommunikationsansvarlig.
Redaktør af nyhedsbrev og hjemmeside.
Sekretær for det faglige redaktionsudvalg.
Send e-mail til Ea: en@ato.dk
Lene Juul Jensen
Bogholder. Ansvarlig for medlemssystem, økonomi og regnskab og medlemsregistrering.
Kontingentopkrævning, rejseafregning og budgetudformning.
Praktiske opgaver for ledelsen.
Send e-mail til Lene Juul: ljj@ato.dk