TR-suppleant

TR-suppleant

Som TR-suppleant er du i vidt omfang omfattet af de samme regler som din tillidsrepræsentant. ATO opfordrer til, at der vælges en TR-suppleant, og at der mellem TR og suppleanten etableres et tæt samarbejde, så TR-suppleanten kan tage over hvis tillidsrepræsentanten er forhindret.

I kommuner indtræder suppleanten først i tillidsrepræsentantens rettigheder og pligter, når tillidsrepræsentanten er fraværende.

Suppleanten kan efter aftale med ledelsen få fri til at deltage i kurser m.v. Suppleanten er omfattet af TR-beskyttelsesreglerne.

Der kan indgås lokale aftaler som udvider suppleantens rettigheder, så TR og suppleant arbejder på lige fod.