Valg af tillidsrepræsentant

Udgangspunktet er, at der skal være fem ansatte tandlæger, for at der kan vælges en tillidsrepræsentant.
Bemærk, at ledelsen kan tælles med i de fem personer, men at ledelsen ikke er valgbar. Ikke-medlemmer regnes også med blandt de fem ansatte.

Ved medarbejdere forstås både fuldtids- og deltidsansatte. Bemærk, at reglen om, at der skal være fem ansatte kan fraviges ved lokal aftale, således at hvis der er færre ansatte kan man alligevel godt anmelde en TR.

Du kan stille op som TR, hvis du har haft mindst seks måneders ansættelse i kommunen/regionen. Denne regel kan ligeledes fraviges ved lokal aftale.

Der kan vælges en suppleant for hver tillidsrepræsentant.

ATO har ingen centrale bestemmelser om valgperioder for tillidsrepræsentanter og TR-suppleanter. Lokalt kan man have indgået aftaler om bestemte valgperioder.

Som udgangspunkt kan alle deltage i afstemning om valg af TR/TR-suppleant – både medlemmer og ikke medlemmer af ATO.

Alle skal således gøres bekendt med valghandlingen, hvilket normalt sker ved en udsendelse af en meddelelse herom.

Man skal dog være medlem af ATO for at blive godkendt og anmeldt af ATO som TR/TR-suppleant.