Gældende for børn født den 1. januar 2024 eller senere – Barselsret til sociale forældre og nærtstående

Kommunalt ansat Barsel Gældende for børn født den 1. januar 2024 eller senere – Barselsret til sociale forældre og nærtstående