Takster

Kørselstakster 2024

Egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år *3,79 kr./km
Egen bil eller motorcykel over 20.000 km/år *2,23 kr./km

* Grænsen på 20.000 km/år gælder per arbejdsgiver.

Skattefri godtgørelse for kørsel på egen cykel, knallert eller el-løbehjul
Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter 2023: 0,61 kr. pr. km. 

Konsulenthonorar

Vejledende specialtandlægekonsulenthonoraret i perioden 1/10 2023 – 30/9 2024 er kr. 1.467,27. I beløbet er feriepenge og pension inkluderet.

Vejledende Røde Kors-taksten er i perioden 1/10 2023 – 30/9 2024 kr. 1.083,60.

Takster i omsorg- og voksentandplejen

Retsinformation – Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge

Takstbladet til BUT-overenskomsten om omsorgstandplejeoverenskomsten kan ses her

Retsinformation Cirkulære om regulering for 2024 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven