Lokalforening Sjælland

Om ATO Lokalforeninger Lokalforening Sjælland

ATO’s lokalforening Sjælland er for alle medlemmer af ATO, der har deres arbejde i København, på Frederiksberg og Bornholm.

Lokalforeningsbestyrelsen er bindeled mellem medlemmerne og fagforeningens hovedbestyrelse.

Man kan gøre sin indflydelse gældende på vores generalforsamling, der afholdes hvert andet år. Her debatteres årets gang og ikke mindst næste periodes udfordringer. Her vælges også den nye lokalforeningsbestyrelse.

Lokalforeningsbestyrelsens arbejdsopgaver
Vi arrangerer kurser og medlemsmøder vi opretter erfagrupper efter behov vi deltager i debatten i ATO vi sender repræsentanter til forhandlingsrådet vi sender repræsentanter til fagligt-politisk råd vi sender repræsentant til chefforum vi virker for et godt kollegasamarbejde vi vil altid gerne kontaktes med spørgsmål eller forslag med relation til vores fælles interesse – arbejdet og vilkårene i den kommunale tandpleje.

Lokalforeningsbestyrelsen:

Valdemar Hein, formand

Pernille Hess, næstformand

Tina Koerner Nissen, kasserer

Helle Søderberg

Margit Ryberg

Kontakt lokalforeningen på info@ato.dk

Vedtægter for lokalforeningen