ATO’s gruppelivsordning i PFA

Studerende Nyuddannet tandlæge ATO’s gruppelivsordning i PFA

ATO’s gruppelivsordning i PFA

Det første år, du er tandlæge, er du gratis omfattet af gruppelivsordningen i PFA, når du er medlem af ATO. 

 • ATO giver PFA meddelelse om, at du skal tilsluttes ordningen, når du optages som aktivt medlem.
  Hvis du optages som passivt eller tilsluttet medlem, skal du oplyse ATO om, at du ønsker at tilslutte dig ordningen. Herefter giver ATO beskeden videre til PFA.
 • PFA sender dig en police og beder dig om at udfylde en erhvervsevneerklæring, som kun skal besvares, hvis du kan svare bekræftende på de stillede spørgsmål om nedsat erhvervsevne.
  Hvis du skal besvare erhvervsevneerklæringen fordi du kan svare ja til et eller flere af de rejste spørgsmål, tager PFA stilling til om du kan præmiefritages
 • ATO opkræver og indbetaler forsikringspræmien sammen med kontingentet. Præmien er frem til udgangen af 2024 kr. 134 pr. kvartal

 • Hvis du melder dig ind i ATO, vil du blive omfattet af gruppelivsordningens dækning.
 • Erhvervsevneerklæringen anvendes alene til at vurdere om du kan få præmiefritagelse. Hvis du skal sætte et kryds i erhvervsevneerklæringen ved et af de rejste spørgsmål, vil der som udgangspunkt ikke kunne tilbydes præmiefritagelse, men alene dækning ved dødsfald.

En skattefri engangsudbetaling på kr. 500.000. (se dog nedenfor, hvis du er optaget før 1. januar 2023)

Du kan vælge at begunstige en modtager på mitpfa.dk Hvis du ikke begunstiger en modtager, vil udbetaling ske på følgende måde:

 • Udbetaling sker som udgangspunkt til ”nærmeste pårørende” og her forstås:
  Ægtefælle/registreret partner, dog ikke hvis I ved dødsfaldet er separeret eller skilt.
 • Hvis du ikke efterlader ægtefælle/registreret partner:
  Samlever i ægteskabslignende forhold, hvor ét af følgende gælder:
  a)Ved dødsfaldet bor I sammen og har boet sammen i to år inden dødsfaldet.
  b)Ved dødsfaldet bor I sammen og har, har haft eller venter barn sammen.
 • Hvis du heller ikke efterlader samlever i ægteskabslignende forhold:
  Livsarvinger (børn eller deres efterkommere).
  Hvis du heller ikke efterlader livsarvinger:
  Arvinger ifølge testamente
 • Hvis du heller ikke har oprettet testamente:
   Øvrige arvinger efter loven:
  a) Forældre og deres livsarvinger
  b) Bedsteforældre og deres børn
 • Er der ingen arvinger går udbetalingen til boet.

Forsikringen ophører, hvis du melder dig ud af ATO.

Forsikringen ophører, når du når pensionsalder, (67 år) også hvis du fortsætter med at arbejde efter dette tidspunkt.

Du er velkommen til at ringe til PFA Rådgivningscenter på 70 12 50 00, hvis du har spørgsmål eller ønsker rådgivning.