ATO’s gruppelivsordning i PFA

Studerende Nyuddannet ATO’s gruppelivsordning i PFA

ATO’s gruppelivsordning i PFA

Det første år, du er tandlæge, er du gratis omfattet af gruppelivsordningen i PFA, når du er medlem af ATO. 

ATO har i PFA Pension etableret en gruppelivsforsikring for sine medlemmer. Ordningen er obligatorisk for medlemmer, der er indmeldt efter 1. februar 1986.

Dækningen på din gruppelivsforsikring
Den 1. januar 2023 fik alle medlemmer som hovedregel forhøjet deres dækning på PFA Liv, da vores forsikringsordning i PFA blev flyttet over på en ny IT-platform. Medlemmer der ikke kan overflyttes til den nye dækning bevarer den hidtidige dækning.

Dækningen på PFA Liv er 500.000 kr.
PFA liv er en livsforsikring, som vil blive udbetalt til dine efterladte, hvis du dør, inden du når pensionsalderen. Dækningen på PFA Liv er blevet forhøjet til 500.000 kr. Det er en fast dækning uden årlig regulering. Derudover vil dækningen ikke længere blive aldersnedtrappet, og vil i stedet først bortfalde, når du fylder 67 år, eller hvis du melder dig ud af ATO. Forsikringen er et supplement til den livsforsikring/dødsfaldsdækning, som du har i din pensionsordning via din overenskomst eller eventuelt har oprettet som privatansat.

Forsikringen indeholder en indbetalingssikring, som betyder, at PFA overtager betalingen for din forsikring, hvis din erhvervs- og indtjeningsevne bliver nedsat til 1/3 eller derunder. Tidligere overtog PFA kun betalingen i en begrænset periode, men fremover overtager PFA betalingen, så længe din erhvervsevne er nedsat til 1/3 eller derunder.

Husk at tjekke, om du skal udfylde erklæring om erhvervsevne
I brevet fra PFA var der vedlagt en ny pensionsoversigt samt en erklæring om erhvervsevne, som PFA skal bruge til at vurdere, om du kan få den forhøjede dækning på PFA Liv, eller om du skal fortsætte med din hidtidige dækning. Det er derfor vigtigt, at du udfylder den og sender den til PFA, hvis du eksempelvis er under udredning for en alvorlig sygdom, sygemeldt, ansat i fleksjob, på seniorpension eller af helbredsmæssige årsager arbejder på nedsat tid, så du undgår at betale for en udvidet dækning, som du ikke er omfattet af. Hvis du er gået på pension, skal du forholde dig til spørgsmålene ud fra, om du kan varetage et fuldtidsjob på almindelige vilkår.

Få et samlet overblik
Du kan få overblik over dine forsikringsdækninger på mitpfa.dk under Dine forsikringer. Hvis du har forsikringer i andre selskaber end PFA, så kan du få et samlet overblik, hvis du uploader dine oplysninger fra Pensionsinfo på mitpfa.dk ved at klikke på dit navn i højre hjørne og herefter vælge pensionsordninger.

Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at ringe til PFA Rådgivningscenter på 70 12 50 00, hvis du har spørgsmål eller ønsker rådgivning.