Sommerpraktik 2023

Studerende Sommerpraktik 2023

ATO SOMMERPRAKTIK
Sommerpraktik er et 100 % frivilligt projekt baseret på initiativ fra kommunale tandplejer og de studerende.
De kommunale tandplejer tilbyder en eller to ugers ulønnet praktik i august, hvor den tandlægestuderende får mulighed for at at følge et tandplejeteam og få en mere konkret fornemmelse af hverdagen i kommunal tandpleje.
Alle stud. odonter, både nye og garvede, kan søge om at komme i Sommerpraktik.
Den studerende tager selv kontakt til tandplejen

Praktiksteder i Jylland

Brønderslev kommunale Tandpleje

To studerende (En på hver af de to klinikker).
Tidspunkt: Uge 34.
Tandklinikken Hedegårdsskolen, Nordens Allé 56, 9700 Brønderslev.
Tandklinikken Hjallerup Skole, Idræts Allé 6, 9320 Hjallerup.
Læs mere her
Telefon: 99 45 47 37
Kontaktperson: Jesper Hohwy, overtandlæge.
E-mail: jesper.hohwy@99454545.dk

Vi er 25 ansatte. Seks tandlæger, en specialtandlæge i ortodonti, to tandplejere og 16 klinikassistenter. Vi behandler ca. 8.000 børn og unge mellem 0 og 18 år. Derudover er der ca. 173 omsorgspatienter og ca. 386 specialtandpleje patienter. Vi har to nyrenoverede tandklinikker med seks behandlerstole på hver. Du vil få lejlighed til at følge med i alle aspekter af kommunal tandpleje. Du må meget gerne kontakte os for yderligere oplysninger.
Medbring gerne kliniktøj og frokost.

Favrskov kommunale Tandpleje

Vi er 45 medarbejdere, fordelt på klinikker på skolerne, der er klar til at vise dig en forebyggende tandpleje med flotte cariestal, og hvordan vi arbejder med tidlig indsats og anerkendende kommunikation på tværs af faggrupperne samt den alligevel nødvendige behandling og tandregulering. Tandplejen omfatter 11.600 børn og unge fra 0-18 år og 135 borgere i omsorgstandplejen og 200 i specialtandplejen, og den nye socialtandpleje vil også blive et fokusområde. Vi har elektronisk journal (TK 2) og digital røntgen. Efter en introduktion til tandplejen får du lov at følge forskellige tandlæger, så du får et bredt billede af opgaverne. Hvis du er interesseret, vil der også være mulighed for at følge med ud i omsorgstandplejen, specialtandplejen og tandreguleringen. Vi glæder os til at tage imod dig.
Yderligere oplysninger ved overtandlæge Jørgen Kjær, tlf 30243177 eller mail jkj@favrskov.dk

Haderslev kommunale Tandpleje

Vi vil gerne tilbyde dig en uges sommerskole-ophold i vores kommunale Tandpleje i uge 34. Tandplejen i Haderslev servicerer 12.500 borgere. 12.000 er børn og unge, resten er omsorgs- og specialtandplejepatienter. Vi er omkring 40 ansatte fordelt på tre behandlingsklinikker, en undersøgelsesklinik og en tandreguleringsklinik.
Vi vil meget gerne tilrettelægge et spændende program til dig, der varetager dine ønsker og giver dig mulighed i at få indblik i de områder, som du er interesseret i.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Tandlæge Maria Lopez Petersen, tlf. 74348040. Mail mpet@haderslev.dk

Horsens Kommunale Tandpleje

Antal: En studerende. PLADSEN ER BESAT
Tidspunkt: Uge 34
Adresse: Tandplejen, Borgmesterbakken 26, 8700 Horsens
Kontaktperson: Hanne Jacobsen, overtandlæge.
E-mail: hajac@horsens.dk
Mobil: 25 85 20 57

Vi er 75 medarbejdere, som leverer tandpleje til 19.800 0-18 årige og ca. 1000 voksne patienter i omsorgs-special- og socialtandplejen.
Du vil følge forskellige tandlæger, så du får et indblik i både børne-og ungetandpleje, herunder endodonti og kirurgi og voksentandpleje for udsatte grupper. Vi arbejder med TM Tand journalsystemet og digital røntgen herunder CBCT.
Læs mere på vores hjemmeside
Husk: Medbring kliniktøj og frokost. Vi glæder os til dit besøg.

Ikast-Brande kommunale Tandpleje

Tandplejen Ikast-Brande kan i år modtage en studerende i sommerpraktik i uge 34.
Vi leverer tandpleje til godt 9000 børn og unge, knap 200 specialtandplejepatienter og ca. 150 omsorgspatienter. Personalet består af en overtandlæge, en specialtandlæge i ortodonti, seks tandlæger, to tandplejere og 18 klinikassistenter. Tandplejen er fuldt digitaliseret, og der scannes til studiemodeller, protetik, bidskinner og diverse ortodontiske apparaturer.
Vi arbejder efter up-to-date metoder, hvor profylaksen prioriteres højt. Vore dygtige klinikassistenter har således meget selvstændigt arbejde med vore yngste patienter og deres forældre, og de varetager størstedelen af profylaksearbejdet.
Tandplejen er kendetegnet ved en god omgangstone, hvor vi hjælper hinanden og løfter i flok. Vi klarer de fleste udfordringer her lokalt og henviser kun få opgaver ud af huset.
Hvis du kommer i sommerpraktik hos os, vil vi bestræbe os på, at du kommer til at stifte bekendtskab med de fleste facetter af vores daglige arbejde – en dag med specialtandpleje – en dag med omsorgstandpleje og tre dage med børne-og ungdomstandpleje og ortodonti.
Vi glæder os til at give dig et indtryk af, hvor spændende og alsidigt det er at arbejde i den kommunale tandpleje.

Kontaktperson: Mai Larsen
Adresse: Ikast-Brande Kommune, Tandplejen, Sjællandsgade 4, 7430 Ikast
Tlf.: 99604600
E-mail: malar@ikast-brande.dk

Kolding Kommunale Tandpleje

To tandlægestuderende i uge 33 og/eller 34
Er du nysgerrig på arbejdet i den kommunale tandpleje? JA? Så er det da i år, at du bruger en uge i praktik hos os.
Vi tilbyder en uge, hvor du får set alt, hvad den kommunale tandpleje tilbyder borgerne. Lige fra det lille barns første besøg, over undersøgelser til behandlingsseancer.
Du vil både være en flue på væggen og selv deltage i undersøgelser samt behandlinger.

Kontaktperson:
Mette Volf Andersen, Afdelingstandlæge og leder af Børne- og Ungdomstandplejen
Tlf. 29278928
E-mail: mvoa@kolding.dk
www.kolding.dk

Randers Kommunes Tandpleje

Antal: En studerende
Tidspunkt: Uge 34.
Adresse: Tirsdalens skole
Telefon: 8915 8700 (hovednummer
Kontaktperson: Dorthe Rasmussen, tandlæge: telefon: 8915 8778
Mail: dr@randers.dk
Hjemmeside

Du vil følge et fast tandplejeteam på en af vores klinikker i kommunen. Du vil også få mulighed for at komme omkring vores ortodontiafdeling, eller nogle af de andre special-enheder vi har, hvis du har en interesse i det.

I Randers er vi ca. 65 ansatte, og vi varetager tandbehandlingen af ca. 22.000 børn og unge fordelt på fem teams rundt om i kommunen. Vi har både omsorgstandpleje og specialtandpleje, endo-team, kirurgiteam og team til patienter med TMD-problematikker. Vi arbejder med elektronisk journalsystem og digital røntgen.
Hvis du vil vide mere om Randers Kommunes Tandpleje, så gå ind på vores hjemmeside eller kontakt mig pr. mail eller telefon.
Husk: Medbring kliniktøj og madpakke. Vi har vand, te og kaffe.

Syddjurs kommunale Tandpleje

Antal: En studerende
Tidspunkt: Uge 34
Adresse: Skolevangen 1, 8543 Hornslet
Kontaktperson: Jesper Krogh, overtandlæge.
E-mail: jkro@syddjurs.dk
Mobil: 23 34 28 59

Syddjurs Kommunale Tandpleje tilbyder børn og unge mellem 0-21 år forebyggende og behandlende tandpleje. Derudover tilbydes omsorgs-, special-, og social tandpleje til ældre og udsatte borgere.

Tandplejen har tre klinikker beliggende i Hornslet, Rønde og Ebeltoft. I Rønde ligger også FKO, som er en fælles kommunal tandreguleringsordning for Syddjurs og Norddjurs kommuner.
Vi er 42 medarbejdere, som leverer tandpleje til ca. 9.700 0-21 årige og ca. 250 voksne patienter i omsorgs- special- og socialtandplejen.
Du vil under praktikbesøget følge forskellige tandlæger, så du får et indblik i både børne-og ungetandpleje, herunder endodonti og kirurgi samt voksentandpleje. Du vil under praktikbesøget sandsynligvis besøge alle tre klinikker.
Vi arbejder med Solteq Tand-journalsystemet og digital røntgen.
Lyder det som noget for dig kan du finde yderligere information på vores hjemmeside.
Husk: Medbring kliniktøj, sko samt frokost.
Vi glæder os til dit besøg.

Tandplejen Sønderborg Kommune

Klinikkerne i Gråsten og/eller Sønderborg by
Antal: 1-2 studerende
Tidspunkt: uge 33 eller 34
Adresser: Engparken 4, 6300 Gråsten
Stråbjergvej 5, 6400 Sønderborg
Åbningstid: Alle skoledage kl. 08.00-15.00
Gråsten-klinikken har åben til kl. 17 to dage om ugen, klinikken i Sønderborg har åben til kl.
17 fire gange om ugen
https://sonderborgkommune.dk/borger/emne/tandplejen
Kontaktperson: faglig koordinator Bettina Lippert
E-mail: blip@sonderborg.dk

Tandplejen Sønderborg kommune har 42 medarbejdere, heraf otte tandlæger. Vi yder tandpleje
til 14.500 børn og unge og 300 omsorgspatienter. Vores tre moderne indrettede klinikker ligger
i henholdsvis Nordborg, Gråsten og Sønderborg by. Al tandlægebehandling foregår på
klinikkerne i Sønderborg og Gråsten.
Vi tilbyder ud over den normale fyldnings- og endodontibehandling også
stålkronebehandling, kirurgi, hypnose, behandling med ætsbroer og narkosebehandling. Vi
anvender TMTand journalsystem som i store træk svarer til Tasja og anvender Romexis til
digital røntgen. Du vil få mulighed for at få indblik i hele spektret af børne- og ungetandplejen samt
omsorgstandplejen.
Vi lægger stor vægt på de forebyggende tiltag både gennem individuelle tiltag og gennem
gruppeundervisning i alle kommunens børnehaver og 4. klasser. Vi fokuserer på det gode
møde mellem behandlerteam og patient og pårørende.
Vi ser frem til at byde dig velkommen!
Husk kliniktøj, sko og madpakke.

Vejen Kommunale Tandpleje

Antal: En studerende
Tidspunkt: Uge 34
Adresse: Fredensvej 3H, 6650 Brørup
Kontaktperson: Annemarie Sloth Ottesen, overtandlæge
Telefon: 23832834, 79965450
Mail: anneo@vejen.dk

Vejen Kommunale Tandpleje behandler ca. 9400 børn og unge. Omsorgspatienter varetages indtil videre af Hjemmetandplejen. Socialtandpleje varetages i eget regi. Tandplejen er centraliseret, og klinikken er indrettet i moderne lokaler i Brørup få minutter fra motorvejen. Vi arbejder med uddelegering og vægter faglig sparring højt. Du vil kunne opleve et dynamisk fagligt fællesskab, hvor vi spiller hinanden gode.
Vi har egen ortodontiafdeling og specialtandlæge, som står for al kommunens ortodonti. Herudover udgøres tandplejens personale af otte tandlæger, fem tandplejere, 20 klinikassistenter, en driftsleder samt overtandlægen. I dagligdagen anvender vi TK2, Romexis og 3-shape.
Hos os vil vi meget gerne tilrettelægge en spændende uge til dig, der også tager udgangspunkt i dine ønsker og giver dig mulighed at få indblik i, hvor alsidig og spændende der er i en kommunal tandpleje!
Vi glæder os til at høre fra dig!

Aarhus kommunale Tandpleje

Kontaktperson: Maibrit Blyt, bbama@aarhus.dk
Tlf. 41856468

Læs mere her

Vi kan modtage tre sommerpraktikanter i uge 34.
Vi er ca. 230 ansatte (130 KA, 60 TDL, 40 TP). Vi behandler ca. 64.000 børn og unge mellem 0-19 år. I voksentandplejen er der ca. 2500 borgere fordelt mellem omsorgs-, social- og specialtandplejen.
I børne- ungetandplejen har vi fire typer klinikker: Seks storklinikker, fem behandlingsklinikker, 11 FUT (forebyggende og undersøgende) klinikker og ca. 25 tandcafeer (tandbørsterum).
Vores vision er ”Sunde tænder hele livet og lighed i sundhed”. Vores ambitionen er at opnå og/eller fastholde en tandsundhed på populationsniveau, som er blandt de bedste i landet, og at dæmme op for den stigende sociale ulighed i sundhed. Det sidste måles både i forhold til brug af tandplejetilbuddet og i andelen af børn med stor sygdomsforekomst.
Vi har elektronisk journal (TM Tand) og digital røntgen (Romexis). Efter en kort introduktion til tandplejen (og fremvisning af straffeattest og udfyldelse af praktikskema) får du lov at følge forskellige personaler, så du får et bredt billede af opgaverne. Vi glæder os til at tage imod dig.

Praktiksteder på Sjælland og øerne

Holbæk kommunale Tandpleje

Antal: 1-2 studerende.
Tidspunkt: Uge 34 eller 35
Adresse: Tandplejen i Holbæk kommune
Telefon: 72369957
Kontaktperson: Anne Kaae-Nielsen, leder af tandplejen
Mail: annke@holb.dk

Vi er 50 dygtige og engagerede medarbejdere, fordelt på fire tandklinikker og en tandreguleringsklinik. Vi tilbyder tandpleje til ca. 16.500 børn og unge, omsorgstandpleje og socialtandpleje. Vi arbejder med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse og med en høj grad af brugerinddragelse med familierne til vores yngste brugere.
Vi har et stærkt socialt og fagligt fællesskab på tværs af klinikker og faggrupper.
Velkommen i vores hverdag i Holbæk

Tandplejen i Høje-Taastrup Kommune

Skolevej 4
2630 Taastrup

Kontaktperson: Ayten Kücükkose, distriktstandlæge
Mail: Aytenku@htk.dk
www.tandplejen.htk.dk
Antal pladser: Tre studerende, uge 34

Tandplejen i Høje-Taastrup Kommune vil gerne tilbyde dig en uges sommerpraktik i uge 34. Vi er 42 ansatte fordelt på tre enheder. Vi behandler ca. 12696 børn og unge imellem 0-22 år, 330 omsorgspatienter, 150 specialtandplejepatienter og en mindre gruppe i Socialtandplejen. Vi har egen tandregulering.
For os er det vigtigt at prioritere sundhedsfremme og god kommunikation kombineret med nødvendige behandlinger og godt håndværk. Vi udfører også behandlinger i generel anæstesi.
Med sommerpraktikken får du mulighed for at få et indblik i hverdagen i vores kommunale tandpleje. Vi vil gerne vise dig vores arbejdsplads og give dig et indtryk af det arbejde vi brænder for.
Du skal selv sørge for dit kliniktøj og kliniksko.
Vi glæder os til at høre fra dig

Tandpleje for børn og unge i Københavns Kommune

4-5 studerende, der skal til at starte på 9.semester
Tidspunkt: uge 33 og uge 34, kl. 8-15 dagligt
Adresse: følger senere
Kontaktperson: Tina Koerner Melby, ledende tandlæge
Tlf. 24793855, E-mail: gu2i@kk.dk
Hjemmeside: Tandpleje for børn og unge Københavns Kommune (kk.dk)

Landet største kommunale tandpleje med ca. 320 ansatte, fordelt på 28 klinikker inkl. 5 tandreguleringsklinikker. Vi varetager tandbehandling af ca. 117.000 børn og unge.
Vi har interne henvisningstandlæger indenfor fagområderne: endodonti, kirurgi, protetik, traumatologi, parodontologi, behandlingsangste samt specialtandpleje.
Vi arbejder tæt sammen i teams og på alle klinikker vil der være tandlæger, tandplejere og klinikassistenter, dertil kommer specialtandlæger på tandreguleringsklinikkerne.
Vi har elektronisk journal, Solteq tand, og digital røntgen, Sidexis.
Du vil få mulighed for at følge mindst en tandlæge og har du en særlig interesse indenfor et bestemt område vil der være mulighed for at tilpasse forløbet.
Vi glæder os til at tage imod dig og vise dig, hvorfor det er fantastisk at arbejde i den kommunale tandpleje og være med til at gøre en forskel for Københavns børn og unge.
Husk at medbringe kliniktøj og frokost.

Lejre kommunale Tandpleje

Tilbyder en plads i uge 34.
Vi er en kommunal tandpleje med 15 ansatte og 7000 børn tilknyttet, med hvad deraf følger af alle slags behandlinger.
Vi varetager ikke omsorgs- eller specialtandpleje.
Som studerende i sommerpraktik, kan vi tilbyde en uges praktik hos klinikkens 3-4 erfarne tandlæger samt ortodonti-afdeling.

Kontaktperson: Christina Aagren, overtandlæge
Lejre kommune, Tandplejen, Præstemarksvej 12, 4070 Kirke Hyllinge,
Tlf: 46403108
Mail: chmaa@lejre.dk

Lolland kommunale Tandpleje

Antal: En studerende.
Tidspunkt: Uge 33 og 34
Adresse: Sønder Boulevard 84, 4930 Maribo eller Hoskiærsvej 17, 4900 Nakskov
Telefon: 54677555
Kontaktperson: Merete Stenstrup, overtandlæge.
E-mail: mers@lolland.dk

Vi er en tandpleje med 25 ansatte fordelt på to klinikker i Maribo og Nakskov. Hos os kan du stifte bekendtskab med rigtig mange af odontologiens discipliner. På klinikken i Maribo har vi et team der tager sig af specialtandplejen og de foretager også behandlinger i narkose. Vi har en ekstern kirurg som laver de svære kirurgiske behandlinger.
Du vil få lejlighed til at blive rigtig skarp på cariesdiagnostik, da vi har mange udsatte familier der både behøver forebyggelse og behandling.

Lyngby Taarbæk kommunale Tandpleje

Antal: En studerende.
Tidspunkt: I uge 33 eller uge 34.
Adresse: Carlshøjvej 8, 2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 45973030
Kontaktperson: Stine Bonniksen Laursen, overtandlæge.
E-mail: admtand@ltk.dk

Lyngby Taarbæk kommunale Tandpleje er samlet i et stort klinikhus med ca. 36 medarbejdere. Her varetager vi kommunens børn og unges tandsundhed, bøjlebehandlinger samt de borgere der er tilknyttet omsorgstandplejen, specialtandplejen samt socialtandplejen.
Vi har et velfungerende fagligt fællesskab og arbejder som en integreret enhed under samme tag. Hvis du er nysgerrig på at møde vores dygtige team af tandlæger, tandplejere og klinikassistenter og se dagligdagen i en kommunal tandpleje, så kontakt os.

Næstved kommunale Tandpleje

Antal: To studerende.
Tidspunkt: Uge 34
Adresse: Næstved Kommunale Tandpleje. Parkvej 48, 4700 Næstved.
Læs mere
Telefon: 55 88 15 00
Kontaktperson: Nadir Handhal, overtandlæge.
E-mail: nahan@naestved.dk

Næstved kommunale Tandpleje er samlet på tre nye og store distriktsklinikker. Vi er fuldt digitaliseret inkl. 3D (CBCT og aftryksscanner). Vi er 65 ansatte og har ansvaret for tandplejen til ca. 17.500 børn og unge. Derudover varetager vi tandpleje for ca. 320 omsorgspatienter, 100 specialtandplejepatienter og knap 50 socialtandplejepatienter.

Efter en kort introduktion til kommunal tandpleje, vores mål, opgaver m.v. vil du være fast på en eller to af vores klinikker. Du vil få mulighed for at se et bredt udvalg af de opgaver vi løser, herunder opgave i tandreguleringsafdelingen, omsorgs- og specialtandplejen, foruden selvfølgelig opgaver i børne- og ungdomstandplejen. Her vil du få indblik i metoderne fra Behavior management og Marte Meo, som vi bruger i vores behandlinger.
Hvis du vil vide mere om Tandplejen i Næstved, kan du gå ind på vores hjemmeside eller kontakte os pr. mail eller telefon.

Husk: Medbring kliniktøj og frokost.