Sommerpraktik 2024

Studerende Sommerpraktik 2024

Er du tandlægestuderende, kan du komme i en uges praktik i kommunal tandpleje denne sommer. Du kan læse de forskellige tandplejers profiler her. Du skal selv tage kontakt til tandplejen og aftale nærmere.

Praktiksteder i Jylland

Ikast-Brande kommunale Tandpleje
Tandplejen Ikast-Brande kan i år modtage en studerende i sommerpraktik i uge 34.
Vi leverer tandpleje til godt 9000 børn og unge, knap 200 specialtandplejepatienter og ca. 150 omsorgspatienter. Personalet består af en overtandlæge, en specialtandlæge i ortodonti, seks tandlæger, to tandplejere og 18 klinikassistenter. Tandplejen er fuldt digitaliseret, og der scannes til studiemodeller, protetik, bidskinner og diverse ortodontiske apparaturer.
Vi arbejder efter up-to-date metoder og profylaksen prioriteres højt. Vore dygtige klinikassistenter har således meget selvstændigt arbejde med vore yngste patienter og deres forældre, og de varetager størstedelen af profylaksearbejdet.
Tandplejen er kendetegnet ved en god omgangstone, hvor vi hjælper hinanden og løfter i flok. Vi klarer de fleste udfordringer her lokalt og henviser kun få opgaver ud af huset.
Hvis du kommer i sommerpraktik hos os, vil vi bestræbe os på, at du kommer til at stifte bekendtskab med de fleste facetter af vores daglige arbejde – en dag med specialtandpleje – en dag med omsorgstandpleje og tre dage med børne-og ungdomstandpleje og ortodonti.
Vi glæder os til at give dig et indtryk af, hvor spændende og alsidigt det er at arbejde i den kommunale tandpleje.
Kontaktperson: Mai Larsen
Adresse: Ikast-Brande Kommune, Tandplejen, Sjællandsgade 4, 7430 Ikast
Tlf.: 99604600
E-mail: malar@ikast-brande.dk

Kolding kommunale Tandpleje:
Er du nysgerrig på arbejdet i den kommunale tandpleje? JA? Så er det da i år, at du bruger en uge i praktik hos os.
Vi tilbyder en uge, hvor du får set alt, hvad den kommunale tandpleje tilbyder borgerne. Lige fra det lille barns første besøg, over undersøgelser til behandlingsseancer.
Du vil både være en flue på væggen og selv deltage i undersøgelser samt behandlinger.

Kontaktperson:
Mette Volf Andersen, Afdelingstandlæge og leder af Børne- og Ungdomstandplejen
Telefon: 29278928
Mail: mvoa@kolding.dk
www.kolding.dk

Syddjurs kommunale Tandpleje
Antal: En studerende
Tidspunkt: Uge 34
Adresser:
Tandklinikken Distrikt Hornslet, Skolevangen 1, 8543 Hornslet
Tandklinikken Distrikt Rønde, Skrejrupvej 7, 8410 Rønde
Tandklinikken Distrikt Ebeltoft, Østerallé 19A, 8400 Ebeltoft
Kontaktperson: Jesper Krogh, overtandlæge.
E-mail: jkro@syddjurs.dk
Telefon: 23 34 28 59

Syddjurs Kommunale Tandpleje tilbyder børn og unge mellem 0-21 år forebyggende og behandlende tandpleje. Derudover tilbydes omsorgs-, special-, og social tandpleje til ældre og udsatte borgere.
Tandplejen har tre klinikker beliggende i Hornslet, Rønde og Ebeltoft. I Rønde ligger også FKO, som er en fælles kommunal tandreguleringsordning for Syddjurs og Norddjurs kommuner.
Vi er 40 medarbejdere, som leverer tandpleje til ca. 9.500 0-21-årige og ca. 325 voksne patienter i omsorgs-special- og socialtandplejen.
Vi arbejder med Solteq Tand journalsystemet og Romexis til digital røntgen. Derudover anvendes 3Shape til digital scanning på FKO.
Du vil under praktikbesøget følge forskellige tandlæger, så du får et indblik i både børne-og ungetandpleje, herunder endodonti og kirurgi samt voksentandpleje. Du vil under praktikbesøget sandsynligvis besøge alle tre klinikker, og få et så bredt billede som muligt af hverdagen i en kommunal tandpleje.
Lyder det som noget for dig kan du finde yderligere information på vores hjemmeside.
Tandpleje – Syddjurs Kommune

Husk: Medbring kliniktøj, sko samt frokost.
Vi glæder os til dit besøg.

Aarhus kommunale Tandpleje
Kontaktperson: Maibrit Blyt, bbama@aarhus.dk
Telefon: 41856468
Vi kan modtage to sommerpraktikanter i uge 34.

Vi er ca. 260 ansatte. Når ordningen om kommunal tandpleje til 18-21-årige er fuldt implementeret i 2025, betjener Tandplejen Aarhus ca. 90.000 børn og unge i alt. Derudover sørger vi for tandpleje til 3400 voksne med særlige behov.
tandplejenaarhus.dk kan du læse mere om Tandplejens klinikker og om de opgaver, vi løser. Du er også meget velkommen til at kontakte Maibrit Blyt og høre nærmere om praktikken.
Vores vision er ”Sunde tænder hele livet og lighed i sundhed”. Vores ambitionen er at opnå og/eller fastholde en tandsundhed på populationsniveau, som er blandt de bedste i landet, og at dæmme op for den stigende sociale ulighed i sundhed. Det sidste måles både i forhold til brug af tandplejetilbuddet og i andelen af børn med stor sygdomsforekomst.

Vi har elektronisk journal (TM Tand) og digital røntgen (Romexis). Efter en kort introduktion til tandplejen (og fremvisning af straffeattest og udfyldelse af praktikskema) får du lov at følge forskellige personaler, så du får et bredt billede af opgaverne. Vi glæder os til at tage imod dig.

Praktiksteder på Sjælland

Allerød kommunale Tandpleje
Antal: En studerende i hver uge.
Tidspunkt: I uge 33 eller uge 34.
Adresse: Lyngevej 202, 3450 Allerød
Telefon: 21326408
Kontaktperson: Anne Mønster, overtandlæge.
E-mail: ahms@alleroed.dk

Vi ønsker at byde en tandlægestuderende velkommen i uge 33 og en i uge 34, da vi rigtig gerne vil give en god indsigt i, hvor spændende og udviklende et job i den kommunale tandpleje er, og hvilke karrieremuligheder, der åbner sig, når man har sit arbejdsliv i sektoren.
I Allerød er vi en central klinik med B&U, omsorgstandpleje, tandregulering, social og specialtandpleje. Du vil møde engagerede kolleger, der gerne deler ud af deres viden og erfaring, og som også ønsker at høre om alt det nye, du kan. Du vil opleve, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads, hvor der er høj trivsel, og hvor fokus er på patienten og (tand)sundheden.
Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere. Husk madpakke og kliniksko.

Fredensborg Tandpleje
Antal: En studerende
Tidspunkt: Uge 33 eller 34, kl. 8-15.
Adresse: Kokkedal Skole Vest, Holmegårdsvej 102, 2980 Kokkedal
Telefon: 70807547
Kontaktperson: Simon Østerbye Rimdal, distriktstandlæge
Mail: simr@fredensborg.dk

Vi er 24 medarbejdere, fordelt på to klinikker.
Tandplejen omfatter ca. 10.000 børn og unge fra 0-20 år samt ca. 135 borgere tilknyttet omsorgstandplejen.
Specialtandpleje samt ortodonti varetages af henholdsvis Gentofte og Helsingør kommune.
Vi arbejder med delegation af arbejdsopgaver, hvilket betyder at videreuddannede klinikassistenter varetager en del af det profylaktiske arbejde.
Vi har elektronisk journal (SolteqTand) og digital røntgen (Visiquick).

Husk: Medbring kliniktøj og frokost.

Høje Taastrup kommunale Tandpleje
Sommerpraktikmulighed hos Tandplejen i Høje-Taastrup Kommune
Adresse: Skolevej 4, 2630 Taastrup
Kontaktperson: Ayten Kücükkose, mail: Aytenku@htk.dk
Website: www.tandplejen.htk.dk
Antal pladser: Tre studerende i uge 33

Tandplejen i Høje-Taastrup Kommune inviterer dig til en uges sommerpraktik i uge 33.
Vi er et team på 42 ansatte fordelt på tre enheder og servicerer cirka 13000 børn og unge i alderen 0-21 år, samt 330 omsorgspatienter, 150 specialtandplejepatienter og en mindre gruppe inden for Socialtandplejen.
Vores faciliteter inkluderer også egen tandregulering, og vi udfører behandlinger under generel anæstesi.
For os er det vigtigt at prioritere sundhedsfremme og god kommunikation med nødvendige behandlinger og godt håndværk.
Med sommerpraktikken får du mulighed for at få et indgående kendskab til vores dagligdag i kommunal tandpleje, hvor vi gerne vil vise dig vores arbejdsplads og passionen bag vores arbejde.

Bemærk: Du bedes selv medbringe kliniktøj og kliniksko.
Vi ser frem til at høre fra dig.

Ishøj kommunale Tandpleje
Antal: En studerende.
Tidspunkt: Uge 35
Adresse: Tandplejen i Ishøj kommune, Ishøj Søvej 200, 2635 Ishøj
Telefon: 43560275
Kontaktperson: Birgitte Sindrup, overtandlæge
Mail: 38481@ishoj.dk

Vi er 21 dedikerede medarbejdere, som alle arbejder på centralklinikken på Strandgårdsskolen. Vi tilbyder tandpleje til ca. 6000 børn og unge, samt omsorgstandpleje- specialtandpleje- og socialtandplejepatienter.
Du vil under praktikbesøget kunne følge de forskellige tandlæger, så du får et bredt indblik i både børne-og ungetandpleje, samt voksentandpleje.

Du skal selv medbringe kliniksko og frokost.
Vi glæder os til at se dig i Ishøj.

Københavns kommunale Tandpleje
Fem studerende der skal til at starte på 9. semester
Tidspunkt: uge 34 og/eller uge 35, kl. 8-15 dagligt
Adresse: følger senere
Kontaktperson: Tina Koerner Melby, ledende tandlæge
Tlf. 24793855, E-mail: gu2i@kk.dk
Hjemmeside: Tandpleje for børn og unge Københavns Kommune (kk.dk)
Landet største kommunale tandpleje med ca. 320 ansatte, fordelt på 25 klinikker inkl. tandreguleringsklinikker. Vi varetager tandbehandling af ca. 117.000 børn og unge.
Vi har interne henvisningstandlæger indenfor fagområderne: endodonti, kirurgi, protetik, traumatologi, parodontologi, behandlingsangste samt specialtandpleje.
Vi arbejder tæt sammen i teams og på alle klinikker vil der være tandlæger/specialtandlæger, tandplejere og klinikassistenter.
Vi har elektronisk journal, Solteq tand, og digital røntgen, Visiquick.
Du vil få mulighed for at følge mindst en tandlæge og har du en særlig interesse indenfor et bestemt område vil der være mulighed for at tilpasse forløbet.
Vi glæder os til at tage imod dig og vise dig, hvorfor det er fantastisk at arbejde i den kommunale tandpleje og være med til at gøre en forskel for Københavns børn og unge.
Husk at medbringe kliniktøj og frokost.

Lejre kommunale Tandpleje
Vi tilbyder en plads i uge 34.
I Lejre er vi en kommunal tandpleje med 16 ansatte og 7000 børn tilknyttet, med hvad deraf følger af alle slags behandlinger.
Som studerende i sommerpraktik, kan vi tilbyde en uges praktik i et godt arbejdsmiljø hos klinikkens fire erfarne tandlæger samt ortodonti-afdeling.

Kontaktperson: Christina Aagren, overtandlæge
Lejre kommune, Tandplejen, Præstemarksvej 12, 4070 Kirke Hyllinge,
Telefon: 46403108
Mail: chmaa@lejre.dk

Lyngby Taarbæk kommunale Tandpleje
Antal: En studerende.
Tidspunkt: I uge 34.
Adresse: Carlshøjvej 8, 2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 45973030
Kontaktperson: Stine Bonniksen Laursen, overtandlæge.
E-mail: admtand@ltk.dk

Lyngby Taarbæk kommunale Tandpleje er samlet i et stort klinikhus med 40 medarbejdere. Her varetager vi kommunens børn og unges tandsundhed, bøjlebehandlinger samt de borgere der er tilknyttet omsorgstandplejen, specialtandplejen samt socialtandplejen.
Vi har et velfungerende fagligt fællesskab og arbejder som en integreret enhed under samme tag. Hvis du er nysgerrig på at møde vores dygtige team af tandlæger, tandplejere og klinikassistenter og se dagligdagen i en kommunal tandpleje, så er du velkommen til at kontakte os.

Guldborgsund kommunale Tandpleje
Antal: 1-2 studerende
Tidspunkt: Uge 33 eller 34
Adresse: Nørregade 21B, 4800 Nykøbing F
Telefon: 21172815/54732560
Kontaktperson: Birgit Klausen, Tandlæge
Mail: bkla@guldborgsund.dk

Vi er ca. 40 dygtige og engagerede medarbejdere, fordelt på flere klinikker og en tandreguleringsklinik. Vi tilbyder tandpleje til ca. 10.000 børn og unge samt omsorgs-, social- og specialtandpleje. Vi arbejder med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Vi tilbyder ved behov operative behandlinger i lattergas, Dormicum og narkose.
Vi har et godt socialt og fagligt fællesskab på tværs af klinikker og faggrupper.
Velkommen i vores hverdag på tandklinikken.

Rødovre kommunale Tandpleje
Antal: 1 studerende.
Tidspunkt: Uge 34
Adresse: Tandplejen i Rødovre kommune, Rødovrevej 125
Telefon: 36377581
Kontaktperson: Pernille Hess, overtandlæge
Mail: CN27207@rk.dk

Tandplejen i Rødovre Kommune vil gerne tilbyde dig en uges sommerpraktik i uge 34. Vi er 38 medarbejdere i tandplejen og vores patient grundlag er knapt 10.500 børn/unge og 350 borgere i Omsorgs-, special- og socialtandplejen. Tandplejen består af centralklinikken ”Tandplejehuset” med 10 units til caries- og tandreguleringsafdeling samt et dentallaboratorium. Derudover har vi fire decentrale skoletandklinikker og fire plejecentre.
Al behandling foregår i Tandplejehuset, alle tandlæger har en fast dag om ugen på en skoleklinik, hvor der foretages undersøgelser. Vores fagsystemer er TMT og Romexis.
Fælles for alle vores patientgrupper er, at vi skal tilbyde og udføre den rigtige behandling til den enkelte patient, da Tandplejen arbejder ind i et helhedstænkende sundhedsperspektiv for at kunne støtte borgeren i et sundere valg. Med sommerpraktikken får du mulighed for at få et indblik i vores hverdag og de spændende faglige udfordringer som varetages i den kommunale tandpleje.

Vallensbæk kommunale Tandpleje
Kom på sommerskolepraktik i Vallensbæk kommunale tandpleje og få et bredt indblik i det kommunale tandplejetilbud. Vi er 10 medarbejdere, som sammen undersøger og behandler ca. 4500 børn i alderen 0-21 år, 70 omsorgspatienter og 30 specialtandplejepatienter. Der er etableret en centralklinik og 1 decentral undersøgelsesklinik. Alle klinikker er med digital røntgen, OP, online booking mm. Der udføres behandling i fuld narkose ca. 1 gang om måneden, hvor vi også modtager henvisninger fra andre kommuner.  Ligeledes har vi samarbejde med en ekstern kirurg, der også kommer på klinikken ca. 1 gang om måneden. Tandreguleringsbehandlinger foretages på fælleskommunale tandreguleringsklinikker i hhv. Albertslund og Hvidovre.

Kontaktperson: overtandlæge Mille Tuxen Grandeville
Adresse: Pilehaveskolens tandklinik, Horsbred 197, 2625 Vallensbæk
Telefon: 43 64 81 20
Tidspunkt: uge 34
Antal: 1 studerende

Praktiksteder på Fyn