PFA EarlyCare

PFA EarlyCare

Der er hjælp at hente, hvis der er en sygemelding på vej

Tiden læger alle sår, siger man, men det er ikke altid en god idé at vente på, at hovedet eller kroppen helbreder sig selv, hvis man fx er blevet stresset eller oplever et tab af energi og fysisk overskud. Jo længere tid der går uden hjælp og behandling, des sværere kan det være at komme tilbage på højkant. Og så kan en enkelt sygedag hurtigt bliver til flere, og i værste fald kan det ende med længere tids sygemelding.

Kender du PFA EarlyCare?

En sygemelding skyldes sjældent en enkelt fysisk eller psykisk årsag. Derfor er PFA EarlyCare – som er en del af PFA Erhvervsevne – baseret på en helhedsorienteret tilgang, som kommer rundt om både kost, søvnvaner, motion, trivsel og om de forskellige livsomstændigheder, som kan spille ind, når man bliver sygemeldt. Af samme grund behøver det fx ikke altid at være en læge eller psykolog, der er svaret. Det vil altid afhænge af en sundhedsfaglig vurdering, og det kan være, at der i første omgang blot er brug for en god og ærlig samtale med sparring og gode råd.

Hvem er dækket af PFA Earlycare?
Medlemmer, der har tegnet en pensionsordning i PFA med tab af erhvervsevne.

PFA EarlyCare hjælper bredt
PFA EarlyCare har gjort en positiv forskel for rigtig mange og alene i 2022 opstartede PFA knap 5.000 nye EarlyCare forløb. Årsagerne til at søge hjælp er mange, og behandlingerne ligeså.

For eksempel kontaktede en kvinde i 40’erne EarlyCare, fordi hun havde det psykisk dårligt og gik med selvmordstanker. Health Guiden i EarlyCare sikrede sig, at kvinden ikke var alene og bevilgede en forundersøgelse hos en psykiater allerede dagen efter. Psykiateren ændrede på medicinen, hun fik, og da hun var klar til det, startede hun til psykoterapi hos en psykolog. Tre måneder senere begyndte hun på en genoptrapningsplan, hun blev raskmeldt, startede nedtrapning af den vanedannende medicin og fik lavet en god løsning på arbejdspladsen med specielle arbejdsvilkår.

Det viste sig, at kvinden havde været sygemeldt på grund af depression og stress, var hårdt belastet på jobbet, lige havde mistet sin ægtefælle og også fået at vide, at en tæt relation netop havde fået konstateret en alvorlig fysisk sygdom. Det er mange ting at gå rundt med, og det er afgørende for behandlingen at få hele historien med, hvilket er hele essensen i PFA EarlyCare.

Vigtig proaktiv tilgang
Når man har det dårligt, kan det været et stort skridt at bede om hjælp. Derfor arbejder PFA EarlyCare også med en proaktiv tilgang, hvor det bliver vurderet, om personer, der ansøger om PFA Erhvervsevne kan have gavn af et særligt forløb gennem EarlyCare.

Det havde en mand, der havde sendt en ansøgning til PFA Erhvervsevne på grund af slidgigt i nakken. Han var blevet opereret og måtte ikke belaste eller støtte på foden. Derfor var han meget i sit hjem, og det medførte øget vægt og mistrivsel. Ydermere fik han en blodprop og blev opsagt fra sit job. Gennem EalyCare fik han generel rådgivning, hjælp i forhold til jobcentret, og hvordan han skulle tackle sin situation og dagligdag. De blev enige om, at han skulle på et diætistforløb og fik også et genoptræningsforløb hos en fysioterapeut. Det motiverede ham til at komme videre i livet, og han blev raskmeldt og begyndte at søge nyt job.

Kontakt PFA på 70 80 90 30
Har du brug for hjælp, så sidder PFA klar med rådgivning og sparring på 70 80 90 30.

Læs mere om PFA EarlyCare og ring og få hjælp her

Det hele menneske er kernen i PFA EarlyCare, så når vi starter et forløb, kigger vi ikke bare på den generelle trivsel på arbejdspladsen men også på kost, motion, søvn samt fysisk og mental sundhed. PFA EarlyCare tilbydes som en del af PFA Erhvervsevne. Alle medlemmer af ATO, både privat og kommunalt ansatte, der har pensionsordning hos PFA, kan få glæde af PFA EarlyCare.

Vejledning og rådgivning til medarbejdere
Med PFA EarlyCare kan medarbejderen få hjælp allerede fra den første dag ved en sygemelding. Medarbejderen ringer selv til PFA’s EarlyCare Hotline, hvor en Health Guide sidder klar til at rådgive og hjælpe med at sammensætte et forløb, der er tilpasset den enkelte.