Forsikring og pension

Privat ansat Forsikring og pension Forsikring og pension

ATO’s pensions- og forsikringsordning for privatansatte er nu frivillig og ikke længere obligatorisk.

ATO har med virkning fra den 1. marts 2023 indgået en ny samarbejdsaftale med PFA om pensions- og forsikringsdækning.

De væsentligste nyheder i den nye aftale er:
  • Det er nu frivilligt for ATO’s privatansatte medlemmer, om de vil benytte pension og forsikring i PFA eller ej
    Du kan selv vælge om ordningen skal være arbejdsgiveradministreret eller om den skal være en privattegnet ordning med selvindbetaling
  • Hvis du etablerer en arbejdsgiveradministreret ordning, skal du afgive erklæring om arbejdsevne, mens du skal afgive tilfredsstillende helbredserklæring, hvis du tegner ordningen privat
  • Du kan vælge erhvervsudygtighed med faginvaliditet med dækning op til 1. million kr. (tidligere 500.000 kr.)
  • Forsikringselementet PFA Forebygger bortfalder

Hvis du allerede er omfattet af den hidtidige aftale, vil de vilkår du allerede har aftalt blive videreført uændret.

ATO’s aftale med PFA er fortsat en samlet forsikrings- og pensionspakke, der omfatter følgende elementer:

MinimumStandardMaksimum
Kritisk sygdom. Engangsudbetaling50.000 kr.125.000 kr.375.000 kr.
Kritisk sygdom, børn. Engangudbetaling0 kr.0 kr.375.000 kr.
Erhvervsevne med faginvaliditet. Løbende udbetaling50.000 kr.100.000 kr.1.000.000 kr. dog maksimalt 80% af løn
Erhvervsevne, forhøjet løbende udbetaling ved ressourceforløbsydelseForsikringens størrelse svarer til den sats, der gælder for offentlig ressourceforløbsydelse for forsørgereForsikringens størrelse svarer til den sats, der gælder for offentlig ressourceforløbsydelse for forsørgereForsikringens størrelse svarer til den sats, der gælder for offentlig ressourceforløbsydelse for forsørgere
Erhvervsevne, Engangsudbetaling0 kr.0 kr.0 kr.
Indbetalingssikring af opsparingsdel og forsikringer ved præmiefritagelse
Dødsfaldsdækning Engangsbetaling50.000 kr.200.000 kr.2.400.000 kr.
Dødsfaldsdækning Løbende udbetaling til børn til og med 21 år0 kr.0 kr.0 kr.
Når forsikringsdækningerne er valgt, indsættes restbeløbet på pensikonsordning, hvor du skal vælge fordeling mellem 10-årig ratepension og livslang løbende udbetaling

Dækning for tab af erhvervsevne som følge af faginvaliditet er betinget af tab af 50 % af arbejdsevnen som tandlæge og et indkomsttab på mindst 10 %. Dækningen er tidsbegrænset til højst fem år.

Ved generelt tab af erhvervsevne i alle erhverv er betinget af 50 % tab af erhvervsevnen i alle erhverv og et indkomsttab på mindst 10 %. Der er ikke som udgangspunkt tidsbegrænsning på udbetaling fra denne del af forsikringen, så længe erhvervsevnetabet eller indkomsttabet ikke ændre sig.

Du tilbydes som udgangspunkt Standard, men du kan inden for en tidsbegrænset periode efter oprettelse af pensions- og forsikringsordningen vælge dækninger op til Maksimum. Hvis du senere vil ændre dine valg, kan disse gøres betinget af afgivelse af en tilfredsstillende helbredserklæring. Du kan altid vælge mindre dækninger end dem du har dog kun ned til Minimum.

Hvad koster det så?

Mindsteindbetalingen til ordningen er 2.000 kr. pr. måned.

Af de 2.000 kr. betaler du AM-bidrag, administrationsbidrag og forsikringer. De samlede omkostninger til dette beløber sig til ca. 590 kr. pr. måned på Standardbetingelserne

Erhvervsudygtighedsforsikringen med faginvaliditet koster det samme pr. krone, som du ønsker i dækning i intervallet mellem Minimum på 50.000 kr. og Maksimum på 1 million kr. Prisen er ikke aldersbetinget dvs. prisen ændrer sig ikke med stigende alder.

ATO kan oplyse mere om de generelle priser på forsikringselementerne.
Telefon 33140065 er åben alle hverdage mellem kl. 9 og 15.

Kontakt PFA, hvis du vil høre mere

ATO anbefaler, at du kontakter PFA, så du kan blive oplyst om alle detaljer i forhold til dine personlige forhold og ønsker. PFA kan oplyse mere om pensions- og forsikringsordningen og om omkostningerne for de valg du ønsker samt om dine valg vil påvirke mindstebetalingen. PFA sidder klar til at modtage opkald fra jer, og vi anbefaler, at du ringer til PFA for at høre mere om dine muligheder for at oprette en pensionsordning i PFA. PFA vil være klar med ansøgningsblanketter m.v. fra primo uge 12 (20. marts 2023).

ATO’s kontaktperson i PFA er Sanne Bitsch, scs@pfa.dk, tlf. 39 17 55 57

Som noget helt nyt kan du som medlem af ATO tegne en helbredsforsikring i PFA for dig selv og din familie. Dette kan du gøre uanset om du har tegnet en pensions- og forsikringsordning i PFA.

Helbredsikringen dækker:

Fysioterapeut, kiropraktor mv.
Diagnose og udredning
Operation og efterbehandling
Helbredssikring til børn
Misbrugsbehandling
Psykolog og psykiater

Du kan kontakte PFA og få mere at vide om denne forsikring og priserne for dækningen.