Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Trivsel på arbejdspladsen efter corona


Vi har spurgt tre overtandlæger, hvordan de arbejder for bedre trivsel på arbejdspladsen.​ Åbenhed, pauser og plads og rum til de sjove arbejdsopgaver er nogle af nøgleordene.

Karen Thagaard, overtandlæge i Syddjurs kommunale Tandpleje


Har I gjort noget særligt for at fremme et godt arbejdsmiljø her efter coronapandemien?
Vi har ikke gjort noget særligt. Men jeg tror, vi alle er blevet klar over betydningen af fælles pauser. De er vigtige for det sociale, men bestemt også for opgaveløsningen. Så bare det at vende tilbage til det normale ift. pauser har været rigtig godt.

Hvordan vil I fremover arbejde med trivsel på arbejdspladsen?
Jeg synes det er noget vi altid er opmærksomme på i vores arbejde i trioerne, i MED udvalget, i MUS og APV. 
Undervejs blev vi opmærksomme på at det betyder en del for kontinuitet og dermed formentlig også for  trivslen, at medarbejderne arbejder på de samme adresser. Altså begrænse antallet af medarbejdere med flere forskellige klinikdage. Det har vi prøvet at tilstræbe i de nye arbejdsplaner efter corona. 

Hvordan bevarer du selv arbejdsglæden i en travl hverdag?
Jeg synes det har været en krævende periode med implementering af nye coronaregler, afklaring af værnemidler, principper for prioritering af patienterne og alt det som alle har været igennem. Men der har været rigtig fin opbakning til de løsninger som vi er kommet frem til. Vores lille ledelsesteam har fungeret rigtig godt og vi har fået afklaret mange ting ret hurtigt ved at holde digitale møder på uvante tidspunkter. Beslutningsprocesserne er blevet speedet op på en acceptabel og måske også tiltrængt måde.
Men det er som om det ikke er blevet ”de gode gamle dage” igen. Opgavemængden er generelt stigende. Coronaperioden var bare en variant heraf. Nu ville det være rart med en rolig periode, men hvor booker man lige det?

Sammia Jepsen, overtandlæge i Høje-Taastrup kommunale TandplejeHar I gjort noget særligt for at fremme et godt arbejdsmiljø her efter coronapandemien? 
Egentligt ikke noget særligt. Vi har forsøgt at være særligt opmærksomme på at have en åbenhed i forhold til det at være i tvivl og stille spørgsmål., og vi har forsøgt at skabe en præmis om dialog som et redskab i en omskiftelig verden og acceptere, at det er vanskeligt med regler og retningslinjer, der ikke altid og umiddelbart synes at være meningsskabende. 
Vi har talt og gentaget meget.
 
Hvordan vil I fremover arbejde med trivsel på arbejdspladsen?   
Vi har fokus på åbenhed og ærlighed. Fokus på at forskellige synspunkter kommer frem. At vi, når forskelligheden er drøftet, må være loyale overfor en fælles vej. Vi forsøger at være bevidste om, at det er en kontinuerlig opgave at arbejde med trivsel samt at alle i organisationen har et ansvar uanset uddannelsesniveau og anciennitet. Trivsel er afhængig af åbenhed, ærlighed og tillid. 
 
Hvordan bevarer du selv arbejdsglæden i en travl hverdag? 
Jeg sætter fokus på, at opgaverne (forhåbenligt) er meningsskabende. og forsøger at skabe mere plads og rum til de sjove arbejdsopgaver. Jeg vil gerne arbejde for, at stemningen på arbejdspladsen kan være seriøs uden at der hænger en sky af tung alvorlighed. 

Lars Høvenhoff, overtandlæge i Randers Kommunes Tandpleje
Har I gjort noget særligt for at fremme et godt arbejdsmiljø her efter coronapandemien?
Lige efter sommerferien havde vi en stor dejlig personalefest hvor vi også fik sagt ordentlig farvel og tak til de kolleger der var gået på pension. Der havde ikke været den sædvanlige mulighed for at holde afskedsreceptioner.
VI tog ”i byen” – ingen oprydningsbøvl dagen efter – band – og gaver. Super dejligt. 

I det lidt mere nære holder vi hen over efteråret en opfølgning på vore personprofiler (DIsC) så vi har alle teams i Tandplejen til teamudvikling. En del nyansatte har fundet vej til Randers Kommunes Tandpleje og fået lavet deres profil. Vi genopfrisker vision og værdier. Og snakker kulturbærer - i tråd med oplæg på lederkonferencen. 
Der laves hyppigt en fredagsmail – højt informationsniveau. Gerne med et link til noget musik

Så har Tandplejen en AM-gruppe med en repræsentant fra hvert team. De er en vigtig brik i at udvikle og styrke arbejdsmiljøet ude lokalt. Her er der også sket udskiftning. De nye tager på AM-kurser og kommer tilbage beriget og med nye ideer. 
 
Hvordan vil I fremover arbejde med trivsel på arbejdspladsen?
Holder en OKTOBERFEST. Det er faktisk et 40 års jubilæum, og noget skulle vi kalde det. Jeg tager lederhosen på! 
Tandplejen har faktisk en valgt S-TR der repræsenterer alle tre faggrupper. S-et står for Social tillidsrepræsentant, og har en vigtig funktion sammen med AM i Trivselsdelen. Vores MED har det på dagsordenen. Og igen – vi sørger for at tilstede – være ordentlige – og den kollegiale støtte og hjælp er nogle af vore kerneværdier. Rammerne skal være i orden for at kunne levere kerneopgaven. Her sættes trivslen i højsædet. 
Vi har været i proces med ”Rejseholdet” ikke fra tv-serien selvom nogen havde set frem til en snak med Mads Mikkelsen – nej det var fra Beskæftigelsesministeriet. Noget vi vandt i en konkurrence! De fire fællesskaber: Opgaverettede, Kollegiale, Faglige og Organisatoriske. En givende proces for vort MED- og AM-udvalg samt et enkelt team der skulle fusionere. De elementer herfra bringer vi videre i det fortsatte arbejde med trivslen. 

Hvordan bevarer du selv arbejdsglæden i en travl hverdag?
Jeg tog i LØVTAG med ledergruppen i SUNDHED. Det giver energi og snak om fremtiden i en sundhedsafdeling – også med nye unge lederkolleger. 
Men ellers er det det nære i Tandplejen der giver energi. Tætte relationer til stedfortræder – til et administrationsteam – til TR – til de tre faggrupper. 
En feedback-kultur der udspringer af arbejdet med vore otte selvstyrende teams gør hverdagen inspirerende – selv her efter 40 år i den kommunale tandplejes tjeneste.  

13. oktober 2021
​​​