Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sådan er opgaverne fordelt i den nye hovedbestyrelse


 
Den nye hovedbestyrelse har konstitueret sig og fordelt opgaverne. Chris Christensen, overtandlæge i Kolding kommunale Tandpleje, er ny næstformand. Fra øverst til venstre: Chris Christensen, Mette Strunge, Hanne Jacobsen, Marianne Bjerke, Birthe Cortsen og Lasse Bech Erlendsson.Hanne Jacobsen, formand
Lokalforeninger:
Nord- og Østjylland, Midt-Vest
Udvalg/arbejdsgruppe:
AMG, HB-repræsentant i Forhandlingsrådet
Emneområde:
Studenterrettede aktiviteter (Aarhus), Autorisationslov og RSV, 3. landstandlæger, Sprogkrav EU / EØS tandlæger, Virksomhedsområder for tandplejepersonale, Brug af medhjælp, 
Turnus / Post graduat klinisk basisuddannelse


Chris Christensen, næstformand
Lokalforeninger:
Øst (Vest- og Sydsjælland), Sydjylland
Udvalg/arbejdsgruppe: Specialtandlægegruppen, 
Emneområde: Specialisering herunder NRTV 
NIRMarianne Bjerke

Lokalforeninger:
Nordsjælland, Sjælland
Udvalg/arbejdsgruppe:
Forhandlingsudvalget i den offentlige sektor, 
TR gruppen
HB repræsentant i Chefforum
Emneområder:
Grunduddannelsen (København)
Forskningsvilkår 
Aftagerpanel (København)
Patientklage og patienterstatning
Målepunkter og det risikobaserede tilsyn
Sundhedsfremme og forebyggelse – kampagner
Komiteen for sundhedsoplysning Birthe Cortsen
Udvalg/arbejdsgruppe:
Forskningskontoen
HB-repræsentant i Forhandlingsrådet
Emneområder:
Autorisationslov og RSV, 
3. landstandlæger
Sprogkrav EU / EØS tandlæger
Virksomhedsområder for tandplejepersonale, 
Brug af medhjælp 
Turnus / Post graduat klinisk basisuddannelse
Tandpleje prognoser
Børne- og ungetandpleje herunder fritvalg og udsatte børn
SCOR


Lasse Bech Erlendsson
Lokalforening: Fyn og Trekantsområdet
Udvalg/arbejdsgruppe:
Årsmødegruppen for tandplejens ledere
Forhandlingsudvalg for den private sektor
Emneområder: Studenterrettede aktiviteter (København)
Sundhedslov, tandplejebekendtgørelse og vejledning
Kommunal voksentandpleje (special-, social- og omsorgstandpleje)
Ny model for voksentandpleje (særlov)
Journalføring
Samtykke
Instrukser
NKR
Kvalitetsstandarder


Mette Strunge
Udvalg/arbejdsgruppe:
Kursusudvalget, Redaktionsudvalget
HB-repræsentant i Chefforum
Emneområder:
Grunduddannelsen (Aarhus)
Forskningsvilkår
Aftagerpanel (Aarhus)
Efteruddannelse


23. november 2022

​​​