Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Hjem​sendelse i den offentlige sektor
ATO har forespurgt KL om der kommer centrale arbejdsgiverudmeldinger herfra, men har endnu ikke fået svar. De fleste kommuner er formentlig allerede godt i gang med at udmønte statsministerens og de centrale sundhedsmyndigheders udmeldinger.

Hensigten med statsministerens og de centrale sundhedsmyndigheders udmeldinger er at begrænse kontakter mellem mennesker mest muligt, men dog opretholde samfundsnødvendige funktioner. Baggrunden for dette er at sikre at smitteudviklingen flades ud over en længere periode, således at sundhedsvæsnets kapacitet ikke overskrides herunder at de svageste borgere beskyttes bedst muligt.

Hvis den kommunale tandpleje skal relatere sig til dette, kunne en retningslinje for de næste to uger være:

  • Tandpleje til de svageste borgere (omsorgstandpleje og dele af specialtandplejen) indstilles, men der etableres et akut beredskab til den  nødvendige akutte behandling.
  • Almen tandpleje til børn og unge indstilles dog således, at der etableres et beredskab til nødvendig akut behandling samt færdiggørelse af påbegyndte behandlinger herunder sådanne planlagte behandlinger, der har haft til formål at standse en kritisk sygdomsudvikling 

Hvis du i din kommune allerede har fastlagt en plan for de kommende to uger, så hører jeg gerne om dette, så der kan erfaringsudveksles.

Hvis der kommer centrale udmeldinger formidler vi disse hurtigst muligt, men indtil da må vi bygge skibet mens vi sejler.

Regeringen har besluttet at sætte den offentlige sektor på nødblus fra fredag den 13. marts 2020 til foreløbigt den 13. april.

Det er den enkelte kommune, der beslutter, hvordan de vil efterkomme regeringens anbefalinger.

KL har til inspiration for kommunerne udarbejdet et inspirationspapir over de institutions- og opgavetyper, som KL umiddelbart vurderer, er vitale, og som skal fortsætte i perioden frem til 13. april. Ud over de funktioner som er umiddelbart vitale, kan der på de øvrige områder være tale om at oprette nødberedskab under en eller anden form.

Tandplejen er ikke i papiret vurderet som en umiddelbar vital funktion, men vil efter ATO’s bedste overbevisning falde ind under områder, hvor der skal etableres nødberedskab. 

ATO har til inspiration for overtandlæger og tillidsrepræsentanter formuleret dette som følger:
  • Tandpleje til de svageste borgere (omsorgstandpleje og dele af specialtandplejen) indstilles, men der etableres et akut beredskab til den  nødvendige akutte behandling.
  • Almen tandpleje til børn og unge indstilles dog således, at der etableres et beredskab til nødvendig akut behandling samt færdiggørelse af påbegyndte behandlinger herunder sådanne planlagte behandlinger, der har haft til formål at standse en kritisk sygdomsudvikling 

ATO føler sig sikker på, at overtandlægerne  og de kommunale forvaltninger vil melde kommunens beslutning om, hvordan kommunen konkret vil efterleve statsministerens  og de centrale sundhedsmyndigheders anbefalinger på tandplejens område.


25. marts 2020