Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
​CoronavirusSærlige risikogrupper


Du kan være i særlig risiko for smitte, og for at blive alvorligt syg med COVID-19, hvis du er:

  • Ældre, særligt ældre over 80 år
  • Kronisk syg med moderat eller svær sygdom, fx kronisk lungesygdom, hjertekarsygdom, kræftsygdom og diabetes 1 og 2 samt nedsat immunforsvar (medfødt eller på grund af immunhæmmende medicin eller sygdom, som hæmmer immunsystemet, fx AIDS)
  • Gravid (ud fra et forsigtighedsprincip)
  • Barn, der lider af kronisk sygdom (ud fra forsigtighedsprincip)
COVID-19 er en ny sygdom, og derfor er der stadig mange ting, som vi ikke ved.
Vores aktuelle viden fra Kina om COVID-19 har vist, at ældre, især ældre over 80 år, er i særlig risiko for at få alvorlig sygdom med behov for indlæggelse og øget risiko for død. Det samme gælder personer med moderat og svær grad af visse kroniske sygdomme som nævnt ovenfor. Der er ikke rapporteret om, at velbehandlet astma, lever eller nyresygdomme giver øget risiko. 

Fordi der er så meget, vi endnu ikke ved om den ny coronavirus, anbefaler vi ud fra et forsigtighedsprincip, at du generelt betragter dig selv som værende i særlig risiko, hvis du har kronisk sygdom i moderat eller svær grad, fx meget forhøjet blodtryk eller astma, som ikke er velreguleret på medicin.

Er du i tvivl om, hvorvidt du er i særlig risiko i forhold til netop din sygdom, anbefaler vi, at du taler med den læge, som behandler dig.

Selv om det ikke ser ud til, at gravide har særlig risiko for smitte og alvorlig sygdom ift. den ny coronavirus betragtes gravide også som en værende i særlig risiko ud fra et forsigtighedsprincip. Det skyldes, at man ved, at gravide generelt er mere modtagelige for infektioner, som almindeligvis giver øvre luftvejsinfektion, fx influenza.

Det ser ud til, at børn oftest påvirkes mindre og har mildere sygdom, hvis de smittes med den ny coronavirus. 

Der er på nuværende tidspunkt heller ikke rapporteret om, at børn med kroniske sygdomme får mere alvorlig sygdom. Ud fra et forsigtighedsprincip anbefaler vi dog, at børn der lider af moderat eller svært kronisk sygdom, også betragtes som værende i særlig risiko.

Børn kan også være smittespredere, hvis de bliver syge, og vi anbefaler, at man hjælper sine børn med at overholde de generelle hygiejneråd, så smittespredning begrænses. Se rådene ovenfor.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg tilhører en særlig risikogruppe?
Vi anbefaler, at du overvejer, hvordan du kan beskytte dig selv mest muligt mod at blive smittet, og du gør følgende, hvis du tilhører en særlig risikogruppe:

  • Bliv hjemme i den udstrækning det er muligt
  • Undgå steder med mange mennesker, som er tæt på hinanden. Vi fraråder fx at du bruger offentlige transportmidler særligt i myldretiden.
  • Sørg for ekstra god håndhygiejne. Vask dine hænder grundigt, hvis du fx har rørt ved håndtag, og når du kommer hjem. Overvej at anvende handsker, når du går ud.
  • Undgå at røre næse, mund og øjne, hvis du ikke har rene hænder, da virus typisk smitter fra hænderne og til slimhinderne i næse, mund og øjne.
  • Hold afstand til andre mennesker, især hvis de ser ud til at være syge. Dråber fra hoste og nys spreder sig i luften i 1-2 meters afstand, hvorfra de kan smitte andre via mund, næse og øjne. De bliver dog  ikke hængende i luften og falder til jorden.
  • Mindsk fysisk kontakt (håndtryk, kram og kys) og sociale aktiviteter fx fitnesscentre, klubber, større familiearrangementer og pasning af børnebørn.
Kontakt den læge, der behandler dig, hvis du er i tvivl om du tilhører en sårbar gruppe.

24. marts 2020