Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Spørgsmål og svar - offentlig sektor

Varsling af ferie

Generelt: Ifølge ferieloven skal hovedferie varsles 3 måneder før feriens begyndelse, mens varslet for øvrig ferie er 1 måned.
Ved helt særlige omstændigheder kan ferie varsles med et kortere varsel end ovenstående, der skal dog foretages en konkret individuel vurdering. Det er dog kun ferie fra indeværende ferieår, som kan varsles til afholdelse inden 1. maj. Ferien der tildeles pr. 1. maj 2020 kan ikke varsles til afholdelse på nuværende tidspunkt.

Den 6. ferieuge / de særlige feriedage / feriefridage:
Staten (særlige feriedage): På det statslige område kan den 6. ferieuge varsles til afholdelse efter 1. januar (hvis den ikke er aftalt overført allerede) med 1 måneds varsel.
Regioner (6. ferieuge): Den 6. ferieuge på det regionale område kan ikke varsles af arbejdsgiveren til afholdelse.
Kommuner (6. ferieuge): Lig regionerne.
For tandlæger ansat i kommunerne gælder ferielovens regler for varsling af ferie herunder restferie fortsat. Der foreligger ikke afgørelser af, om den opståede situation under COVID-19 er en særlig omstændighed, hvor varsling kan forkortes. AC og AC’s organisationer fastholder foreløbigt ferielovens bestemmelser bl.a. fordi der ikke er taget stilling til dette spørgsmål i Fælleserklæringen mellem KL og Forhandlingsfællesskabet.
 
For 6.ferieuge findes ingen varslingsbestemmelser. Afholdelsen af disse timer skal af lønmodtager meddeles den kommunale arbejdsgiver så tidligt som muligt jf. den kommunale ferieaftales § 18 stk. 3:
”Det forudsættes, at den ansatte så tidligt som muligt giver arbejdsgiveren besked om afviklingen af ferietimer fra 6. ferieuge. 
Bemærkning: 
Optjente ferietimer i henhold til § 18 kan afholdes på et hvilket som helst tidspunkt i ferieåret.”
 
Der er på nuværende tidspunkt ikke ændret ved disse forudsætninger for placering af ferietimer fra 6. ferieuge.
 
Fælleserklæringen muliggør omplacering af medarbejdere.
 
I AC’s FAQ anføres om omplacering:
 
Udlån af medarbejdere samt flytning af tjenestested
Grundet den særlige situation og de udfordringer, der følger med udbredelsen af Coronavirus, COVID-19, er det Akademikernes udgangspunkt, at vi støtter helt særlige og fleksible løsninger, mens den aktuelle epidemi står på.
Medarbejdere kan blive anvist opgaver i kritiske funktioner eller opgaver, som understøtter indsatser i tilknytning hertil på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomst-/fagområder, end de normalt udfører deres daglige arbejde. Det betyder, at medarbejderne skal være klar til at udføre opgaver, som medarbejderne ellers normalt ville kunne afvise at udføre, fordi det ikke hører ind under den overenskomst/område/ aftale, som de er ansat på.
Når medarbejdere skal udlånes eller forflyttes, er det vigtigt at sikre følgende:
  • Størst mulig frivillighed for medarbejderne, der skal flyttes til nye funktioner
  • Tydelige referenceforhold
  • Medarbejdernes kompetencer og faglighed
  • Tilstrækkelig oplæring i eventuelle nye funktioner
  • Sikring af hensyn til risikogrupperne
  • Sikring af tilstrækkelige værnemidler
  • Afklaring af eventuelle vilkår ved ændringer i arbejdsplanlægning (overarbejde, godtgørelse for ubekvemme tidspunkter etc.)
  • Afklaring af eventuelle transportomkostninger eller rejsetidshonorering i forbindelse med ændret arbejdssted

At aftalerne på det kommunale område i øvrigt følger de generelle principper i Fælleserklæringen mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, der er vedhæftet.
 
For tandlæger i kommunal ansættelse bestræber ATO sig på, at de lokale aftaler for tandlæger, der indgås med de kommunale arbejdsgivere, følger ovenstående principper. 
 
Regeringen har et ønske om, at offentligt ansatte hjemsendte medarbejdere, som ikke kan arbejde hjemmefra, skal afholde fem dages frihed (ferie, særlig ferie, afspadsering eller lign.) i lighed medtre parts aftalen på det private område. Dette er de faglige organisationer i dialog med arbejdsgiverne omkring.


26. marts 2020