Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindholdSpørgsmål og svar  - privat sektor


På baggrund af de forespørgsler, vi har modtaget fra vores medlemmer i de seneste dage, er her et par eksempler på spørgsmål og svar:

Hvordan skal jeg forholde mig til forslag fra min arbejdsgiver til nedgang i løn m.m.?
Mange klinikejere vil formodentlig appellere til, at du og dine kollegaer som ansatte viser samfundssind og villighed til samarbejde om, at denne situation løses. Det vil betyde, at de forventer, at I indgår aftale om store lønnedgange i kortere eller længere perioder.

Det er ikke muligt for ATO at tage stilling til, hvordan I skal forholde jer til dette, men det er i hvert tilfælde vigtigt, at I også fornemmer, at klinikkens ledelse bidrager til at give et realistisk billede af klinikkens økonomiske situation med de tilskudsordninger, der er gennemført og som er undervejs. Der er jo en grund til, at man har valgt at være ansat, hvor man normalt har sin faste løn sikret, og ikke er klinikejer.

Endeligt skal du måske også kigge lidt længere frem i tiden. Hvordan er du f.eks. stillet i forhold til betaling ved overarbejde. Det må antages, at særligt perioden efter ophævelse af restriktioner vil medføre øget pres på klinikkerne, hvor der er behov for, at I arbejder meget. Hvis I bidrager til at løse den nuværende situation ved frivillig aftale om betydelig lønnedgang er det vel også rimeligt, at I sikrer jer allerede nu ved indgåelse af aftale om det, så I får mulighed for at indhente jeres løntab senere, hvor der er øget pres på klinikkerne fra patienternes side. En forhøjelse af provisionssats eller fast løn i den efterfølgende periode vi være oplagte muligheder.

Hvad hvis min arbejdsgiver ikke vil sende mig hjem, men der ikke er meget at lave på klinikken. Hvis jeg er provisionslønnet, har jeg jo ikke krav på løn, når jeg ikke arbejder – eller har jeg?
Hvis der ikke er patienter, men du skal være på klinikken – og ligeledes, hvis du hjemsendes af denne grund – skal det ikke sammenlignes med ”tomme stole – timer”, og du er berettiget til at få løn.
Denne løn skal udregnes på samme måde som løn under sygdom.

Sådan er du stillet lønmæssigt hvis du: 

I          
Er konstateret syg med COVID-19

1)Jeg er blevet smittet, fordi jeg var i et område i forbindelse med job/ferie, der, efter jeg tog afsted, blev erklæret som risikoområde jfr. Udenrigsministeriets rejsevejledning
SVAR: Du har som funktionær ret til løn under sygdom – din arbejdsgiver kan anmode om lægeerklæring for at dokumentere dette.

2)Jeg er blevet smittet, fordi jeg var i et område i forbindelse med job/ferie, der inden jeg tog afsted var erklæret risikoområde jfr. Udenrigsministeriets rejsevejledning

SVAR: Du har ved at rejse trodset Udenrigsministeriets anbefaling, og derfor kan din sygdom betragtes som selvforskyldt. Dette kan få betydning for din ret til at få løn under sygdom/sygedagpenge.
Hvis du er blevet pålagt alligevel at rejse af din arbejdsgiver, fordi det var jobrelateret, er der tale om en anden situation, hvor du er berettiget til at få løn, men bevisbyrden kan måske blive svær, hvis det er ord mod ord.

3)Jeg er blevet smittet herhjemme
SVAR: Du har som funktionær ret til løn under sygdom – din arbejdsgiver kan anmode om lægeerklæring for at dokumentere dette.


II 
Jeg er sat i karantæne af sundhedsmyndighederne, fordi der er fare for, at jeg er smittet med COVID-19

1)Jeg er i fare for at være blevet smittet, fordi jeg var i et område i forbindelse med job/ferie, der efter jeg var der, er blevet erklæret risikoområde jfr. Udenrigsministeriets rejsevejledning.

SVAR: Hvis karantænen er iværksat i samråd med sundhedsmyndighederne, sidestilles karantænen med sygdom, hvorfor man er berettiget til fuld løn jfr. Funktionærlovens regler.

2)Jeg er i fare for at være blevet smittet, fordi jeg var i et område i forbindelse med job/ferie, som inden jeg tog afsted var erklæret risikoområde jfr. Udenrigsministeriets rejsevejledning.

SVAR: Du har ved at rejse trodset Udenrigsministeriets anbefaling, og derfor kan din karantæneanbringelse betragtes som selvforskyldt. Dette kan få betydning for din ret til at få løn under sygdom/sygedagpenge.
Hvis du er blevet pålagt at rejse af din arbejdsgiver trods Udenrigsministeriets rejsevejledning, vil du have ret til løn.

3)Jeg anses af sundhedsmyndighederne (egen læge) i risiko for at være blevet smittet herhjemme idet jeg er pårørende og/eller har haft nær kontakt til en person, som er smittet/under mistanke for at være smittet med COVID-19 og har i samråd med dem besluttet, at gå i frivillig hjemmekarantæne. 

SVAR: Når hjemmekarantænen er etableret i samråd med sundhedsmyndighederne, sidestilles fraværet med sygdom, og man er som funktionær berettiget til løn.


III        
Min arbejdsgiver lukker min arbejdsplads helt eller delvist

1)For at imødekomme statsministerens og myndighedernes opfordring.

2)Pga. arbejdsmangel – Der er konstateret betydeligt øget antal afbud fra patienter, som aflyser deres tandlægetid pga. faren for smitte med COVID-19.

SVAR: På nuværende tidspunkt er det meldt ud, at de offentlige tandplejeklinikker ikke hører under begrebet ”kritisk sundhedsfunktion”, som skal holdes åbne.
Det vil sige, at disse alene skal have et nødberedskab kørende, som kan tage sig af absolut nødvendige/akutte/kritiske behandlingsbehov. Hvorvidt denne definition skal overføres til også at omfatte de private tandlægeklinikker er på nuværende tidspunkt ikke afklaret.

En arbejdsgiver har mulighed for at opsige medarbejdere uden opsigelsesvarsel, hvis der er tale om arbejdsmangel pga. helt særlige omstændigheder. Dette kaldes force majeure. Hvorvidt denne regel kan bruges i den nuværende tilstand er indtil videre uafklaret.

Vi vil følge situationen nøje, og opdaterer/informerer løbende. 


IV          
Jeg er udeblevet fra arbejde/påtænker at udeblive fra arbejde

1) Da jeg er bekymret for, at jeg i min udsatte situation som behandlende tandlæge er i risiko for at blive smittet, særligt af udiagnostiserede COVID-19-smittede patienter.
SVAR: Du bør, inden du udebliver, tage en snak med din arbejdsgiver om, om det f.eks. er muligt at du tager ferie/afspadsering. Fravær uden gyldig grund kan medføre opsigelse/bortvisning.
 

2) Jeg har nedsat immunforsvar og vurderes derfor i risikogruppen for at blive særligt hårdt angrebet, hvis jeg får COVID-19.
SVAR: I samråd med din praktiserende læge/sygehusafdeling, kan du formodentlig – med henvisning til, at du er i en særlig risikogruppe udsat stilling samt sygdom/tilstand) blive sygemeldt. 
                    

3) Jeg bor sammen med en person, der har nedsat immunforsvar 
SVAR: Vurdering af dette afhænger af faktorerne i den konkrete  situation og skal vurderes af sundhedsmyndighederne (praktiserende læge/sygehusafdeling eller lignende) at være af en sådan beskaffenhed, at du som pårørende har et ansvar for at mindske risikoen for smittefare, men er nødt til at bo sammen med denne person.

25. marts 2020