Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Coronavirus


Senest opdateret 20. marts 

Bekendtgørelse udstedt i medfør af epidemiloven, som giver kommunerne hjemmel til at overflytte personale fra andre områder til anden virksomhed end deres overenskomstmæssige arbejdsområde. De vigtigste afsnit er markeret med rødt. Lovgivning tilsidesætter i denne forbindelse indgåede overenskomster og aftaler.:Ny COVID-19 hotline til medarbejdere og ledere på sundheds- ældre- og socialområdet: Find den her

Sundhedsstyrelsen har nu defineret kritiske funktioner i sundhedsvæsnet i forhold til COVID-19. 
Om tandbehandling anføres:

Kritisk funktion
Behandlingskrævende traumer af tænder og mund, smerter, infektioner herunder rodbetændelse, svære cariestilfælde, svære tilfælde af parodontitis
Skader eller løsning af:
1) aftagelige eller faste protetiske erstatninger og fyldninger 
2) fast eller aftageligt tandreguleringsapparatur ved 
igangværende behandlinger 

Kontrol af igangværende bøjlebehandling, hvor udsættelse kan influere væsentligt på det endelige behandlingsresultat. 

Opstart af ny tandreguleringsbehandling der er særlig tidskritisk i forhold til barnets vækst


Ikke kritisk funktion 
Behandling og kontrol af mindre alvorlig tandsygdom som fx mindre cariesangreb, gingivitis og mildere former for parodontitis. 

Almindelige rutineundersøgelser samt almindelig tandrensning 
Kosmetiske behandlinger 

Hvilke hensyn skal der tages i forhold til ældre ansatte og ansatte med kroniske sygdomme m.v. i forbindelse med COVID -19 situationen?

Læs Sundhedsstyrelsens råd her​


Der opfordres til, at alle kommuner løbende holder sig orienteret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – Sundhedsstyrelsen opdaterer hele tiden oplysningerne på hjemmesiden.

 ​
Værnemidler og kliniktøj

Sundhedsstyrelsen har 19. marts fremsendt svar på henvendelsen om værnemidler i forhold til brug af engangskittel. Engangskittel kan erstattes af skift af kliniktøj. Læs svaret her​Sundhedsberedskab
Endvidere henvises til, at alle kommuner er forpligtet til at udforme en sundhedsberedskabsplan jf. bekendtgørelse og vejledning herom planlægning af sundhedsberedskabet.Sådan gør du, hvis en borger med Covid-19 har behov for akut tandbehandling
Hvis en patient henvender sig i almindelig åbningstid, så skal Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes og forløbet planlægges med dem.

Hvis patienten kontakter en klinik uden for normal åbningstid, så skal der ringes til Styrelsen for Patientsikkerheds døgnvagt på tlf. 70 22 02 68.

De vil herefter planlægge forløbet sammen med klinikken.