Forhandlingsudvalg for den offentlige sektor

Om ATO Udvalg Forhandlingsudvalg for den offentlige sektor


Foreningen nedsætter et forhandlingsudvalg bestående af fire aktive medlemmer, hvoraf to medlemmer udpeges af forhandlingsrådet, og to medlemmer udpeges af hovedbestyrelsen

Forhandlingsudvalget har til opgave at forhandle overenskomster og aftaler vedrørende løn og arbejdsvilkår for foreningens medlemmer. Forhandlingsudvalget fastlægger principper for behandling af person- og enkeltsager vedrørende ansættelsesmæssige forhold, og bliver i nødvendigt omfang inddraget i behandling af sådanne sager.

Udvalgets medlemmer er:

Valdemar Hein, formand
Overtandlæge, Gentofte Kommunale Tandpleje

Claus Egemose Pedersen
Specialtandlæge, Aarhus kommunale Tandpleje

Lise Rojek
Tandlæge, Allerød Kommunes Tandpleje

Trisse Greenin
Tandlæge, Center for Sundhed og Forebyggelse, Tandplejen Nexø

Betina Kinnberg
Sekretær for forhandlingsudvalget
E-mail: bk@ato.dk​