Arbejdsmiljøgruppen

Om ATO Udvalg Arbejdsmiljøgruppen

Arbejdsområdet for arbejdsmiljøgruppen fremgår af ATO’s arbejdsmiljøpolitik samt kommissorium og funktionsbeskrivelse for AMG.

Gruppen holder møde hvert kvartal, hvor aktiviteterne koordineres. Det er naturligvis gruppens vigtigste formål at understøtte vores politik om, at den tandplejen skal være en både fysisk og psykisk god arbejdsplads for de ansatte.

Arbejdet i AMG er målrettet mod at samle oplysninger og viden om arbejdsmiljøforhold, som kan være til gavn i den enkelte tandpleje. Den lokale sikkerhedsgruppe er krumtappen i sikkerhedsarbejdet, og AMG får mange spørgsmål fra sikkerhedsgrupperne. Denne kontakt er vi meget glade for, og ser den gerne vedligeholdt. Også arbejdet i de regionale sikkerhedsgrupper og erfa-grupper følges af AMG.

Den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV) betyder, at arbejdsmiljøområdet er meget synligt i tandplejen. APV-skemaerne, som AMG var med til at udvikle, har bevirket, at alle lokaler, instrumenter, materialer osv. bliver belyst i forhold til arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøgruppens formål er:

I samarbejde med Hovedbestyrelsen at praktisere foreningens arbejdsmiljøpolitik, så ATO har en klar og proaktiv profil på arbejdsmiljøområdet baseret på videnskabeligt, dokumenteret grundlag.
Gennem sit arbejde at fremme det bedst mulige arbejdsmiljø i tandplejen, så denne til enhver tid er en sund arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøloven er opfyldt.
At indsamle og formidle information og ny viden om arbejdsmiljøforhold.
At hjælpe og støtte ATO’s medlemmer i sikkerhedsorganisationen og enkeltmedlemmer, som henvender sig om arbejdsmiljøspørgsmål.
At medvirke til at styrke samarbejdet mellem alle dentalbranchens organisationer og de offentlige myndigheder, der har med arbejdsmiljø at gøre.

Arbejdsmiljøgruppens medlemmer er:

Leder af arbejdsgruppen:
Rikke Svanterud Larsen
Klinikleder, IOOS Aarhus Universitet

Charlotte Ibsen
Tandlæge, Gribskov Kommunale Tandpleje

Helle Søderberg
Tandlæge, Københavns Kommunes Tandpleje

Har du spørgsmål til gruppen, kan du kontakte
ATO’s sekretær for arbejdsmiljøgruppen:

Ann-Louise Madvig Sigfredsson
Tlf: 33 14 00 65
alm@ato.dk